Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kunnallisen osakeyhtiön hallitustyö vaatii monipuolista osaamista

2.1.2020 08:08

Kuntien mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa ns. omana toimintana on rajallista. Vanhastaan on katsottu, ettei kunnan toimialaan kuulu puhtaasti kaupallisen tai teollisen toiminnan harjoittaminen. Periaatetta vahvistamaan säädettiin kuntalakiin kilpailuneutraliteettisyistä johtuen vuonna 2013 suoranainen velvollisuus yhtiöittää sellainen kunnan toiminta, jota harjoitetaan myös kilpailuilla markkinoilla.  

Kunnalliset yhtiöt toimivat monilla eri toimialoilla. Ylivoimaisesti eniten kunnallisia yhtiöitä on kiinteistöalalla ja infrastruktuurissa esimerkiksi energia- ja vesihuollossa. Lisäksi yrityksiä on perustettu mm. hallinnon tukipalveluihin, terveydenhuoltoon, elinkeinoelämän edellytyksiä parantamaan ja virkistystoimintaan. 

Kuntien yhtiömuotoiseen toimintaan kohdistuu paljon arvostelua ja odotuksia. Viime aikoina on julkisessa keskustelussa ollut esillä yhtiöiltä odotettava avoimuus eli tiedottavatko yhtiöt toiminnastaan riittävästi. On mm. esitetty, että virkavastuu ja julkisuuslain avoimuusperiaate tulisi ulottaa julkisomisteisiin yhtiöihin. 

Kuntien yhtiöitä koskeva säädöstausta on jo nykyisellään kirjava. Yhtiön toiminnassa noudatettavien tavanomaisten yhtiöoikeudellisten säännösten lisäksi tulee selvittää myös esimerkiksi hankintalain säännökset. 

 

Tarja Krakau
johtava lakimies
Kuntaliitto

Kuntayhtiöitä koskevia kysymyksiä selvitellään Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -kurssilla. KHO-kurssin yhtenä kouluttaja on kuntayhtiöiden juridisiin kysymyksiin perehtynyt Kuntaliiton johtava lakimies Tarja Krakau. Tarjalla on vuosien kokemus julkisen sektorin toiminnasta ja hän on työskennellyt julkisten hankintojen asiantuntijana ja lainvalmistelijana. 

Lue lisää Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -kurssista