Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella

9.1.2020 12:22

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työhyvinvoinnin lisääntyessä työn tuottavuus ja sitoutuminen kasvavat, sairauspoissaolot vähenevät, motivaatio ja ilo lisääntyvät. Ne ovat tärkeitä työssä jaksamisen tekijöitä. Työhyvinvointiin panostaminen tuottaa säästöjä. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelman mukaan menetetyn työpanoksen kustannukset ovat Suomessa joka vuosi peräti 24 miljardia euroa.

Muutoksien myötä työhyvinvoinnilla on entistä merkittävämpi rooli työntekijöiden työssä jaksamiseen. Hoitotyössä työn kuormittavuus, kiire ja kasvaneet työn vaatimukset heikentävät työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Alati muuttuvien työelämätarpeiden vuoksi työssä jaksamisen seuranta ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat merkittäviä panostuksia, joiden avulla vastataan haasteisiin sote-alalla. Kun työyhteisön työhyvinvointiasiat ja yhteishenki ovat kunnossa, työntekijöiden mieli pysyy joustavana, tunnelma työpaikalla turvallisena sekä vuorovaikutteisena muutoksiakin jaksaa paremmin.

Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä ovat toimiva työyhteisö, kannustava esimies, yhteiset pelisäännöt ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkivä työyhteisö. Esimiehen tehtävä on varmistaa työn sujuminen ja tulla tietoiseksi työn erilaisista kuormitustekijöistä ja niiden aiheuttajista. Esimies ratkaisee tarvittaessa haasteita yhteisvoimin työntekijöiden kanssa luoden toimivampia rakenteita työn onnistumiselle. Työyhteisöä tiivistää puhaltamaan yhteen hiileen keskinäinen arvostus ja kunnioitus, palautteen saaminen, huomiointi, hyvien ja toimivien asioiden lisääminen työssä. Työn tuunaaminen johtaa työn imuun!

Työn imun hyödyt ovat moninaiset.

LISÄÄNTYY

 • onnellisuus, terveys, työkyky
 • tyytyväisyys parisuhteeseen ja vanhemmuuteen 
 • paremmat yöunet
 • aloitteellisuus ja työyhteisön innovatiivisuus
 •  paremmat asiakasarviot työsuorituksista
 • liiketoiminnalliset tulokset
 • myönteiset odotukset tulevia muutoksia kohtaan.


VÄHENEE

 • stressi
 • masennusoireet
 • toistuvat sairauspoissaolot
 • työpaikan vaihtoaikeet
 • varhaisen eläköitymisen aikeet.

 

Sote-työyhteisöt kukoistavaksi -koulutuksessa löydämme harjoitusten avulla työstä työn imua lisääviä tekijöitä ja työn kuormitustekijöitä. Katsomme ristiriitatilanteita eri näkökulmista, teemme stressiä laskevia ja mieltä voimavaraistavia harjoituksia, joita voi hyödyntää kiireenkin keskellä.

Päivän kouluttajana toimii Terhi Mäkiniemi, tradenomi, ammatillinen aikuiskouluttaja, coach ja toimittaja. 

Terhi Mäkiniemellä on yli 15 vuoden kokemus koulutus-, konsultointi- ja valmennustyöstä. Hän on kouluttanut yritysten henkilöstöä, esimiehiä, tiiminvetäjien ja johtajia eri koulutuksissa useilla eri toimialoilla, kuten kaupan aloilla, sekä sosiaali- ja terveyspuolella julkisella sektorilla. Viime vuosina Terhi on kouluttanut ja valmentanut henkilöstöä lisäksi oman mielen johtamisessa, esimiestyön kehittämisessä, työhyvinvoinnin kasvattamisessa ja stressin selättämisessä. 

Terhin koulutuksissa näkyy ja tuntuu ihmisläheinen, oivalluttava ja sparraava työote ja osallistujat pääsevät kehittämään itseään myönteissä ilmapiirissä.

 

Ulla Hallakoski
koulutussuunnittelija

________________

Lähteet:
Manka, M.L. (2006) Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki. Talentum
Puttonen S, Hasu M, Pahkin K (2016) Työterveyslaitos. Työhyvinvointi paremmaksi. Keinoja työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämiseksi suomalaisilla työpaikoilla.
Menetetyn työelämän kustannukset. https://stm.fi/menetetyn-tyopanoksen-kustannukset
Hakanen, Jari. (2011) Työn imu. Työterveyslaitos. 
Työn tuunaajan inspiraatiokirja: Lotta Harju, Merike Aminoff, Krista Pahkin ja Jari Hakanen (c)Työterveyslaitos 2015