Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Perinteisestä lähiöstä energiatehokas alue, miten se tapahtuu?

29.11.2016 13:11

Suomella on käsissään kova haaste. Tavoitteena on tehdä maastamme hiilineutraali yhteiskunta.

Tämä asettaa paineita energian kokonaiskulutuksen laskemiseen ja kotimaisen uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen niin, että koko energiankulutus koostuu uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2050 mennessä. Joensuun kaupunki on tarttunut haasteeseen käynnistämällä hankkeen, jonka tavoitteena on energia- ja resurssitehokkaan mallin luominen perinteisiä Rantakylän ja Utran kaupunginosia varten.

Seuraavassa esittelemme Joensuussa tehtyjä havaintoja.

 

1. Otetaan kaikki osapuolet mukaan suunnitteluun

Älykäs Rantakylä-Utra -hankkeessa on neljä osa-aluetta:

 

  • kiinteistöenergia
  • lähienergia
  • liikkuminen ja kaupunkirakenne eli jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistäminen
  • digitalisointi
     

Osa-alueiden käsittelyä varten koottiin asukkaista, yrityksistä ja hankkeen asiantuntijoista teemaryhmät, jotka kokoontuivat kesäkuussa ja lokakuussa 2016. Teemaryhmissä suunniteltiin yhdessä ratkaisuja, joilla vaikutetaan energiankulutukseen ja resurssitehokkuuteen alueella.

 

2. Energiankulutuksesta tiedot yhteiseen palveluun

Teemaryhmissä todettiin, että ekotehokkuus kohenee, jos energiankulutuksen seurantaa kehitetään alueen nykyisen rakennuskannan osalta. Tätä varten voidaan perustaa palvelu, johon kerätään rakennusten energiankulutustietoa, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutustiedot sekä asukkaiden energiankäytön ja rakennusten korjauksiin liittyvät tiedot.

 

3. Polttoöljystä bioöljyyn 

On useita keinoja lisätä kotimaisten uusiutuvien energianlähteiden osuutta. Kiinteistöissä voidaan siirtyä esimerkiksi bioöljyyn tai pelletteihin, lämmityskattiloita voidaan korvata maa- ja ilmalämpöpumpuilla sekä kaukolämmöllä, hukkalämmön lähteitä voidaan hyödyntää ja Pielisjokea käyttää lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös aurinkoenergian käyttömahdollisuudet voidaan kartoittaa kiinteistökohtaisesti.

 

4. Digityökalut käyttöön

Hankkeessa kerättyä rikasta toimenpidepakkia testataan ja ideoiden kehittämistä jatketaan FCG:n MAPGETS 3D-ympäristössä. Tällöin ne tuodaan samalla paikallisten ja valtakunnallisten teknologiayritysten saataville. Suunnitellut ratkaisut jalkautetaan muutoinkin eri toimijoille ohjaamaan jatkosuunnittelua ja rakentamista Rantakylän ja Utran alueella.

 

Samuli Salo, projektipäällikkö, Joensuun kaupunki

Jani Päivänen, projektipäällikkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka

http://projektit.fcg.fi/rantakyla-utra