Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen tukena

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on kuntajohtamisen työväline, jolla voidaan valmistella lakisääteinen hyvinvointikertomus kunnanvaltuustolle. SHVK tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat hyödyntää myös kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä yksityiset palveluntuottajat. SHVK:n yhteydessä oleva vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) työväline tukee kuntia päätösesitysten ennakkovalmistelussa.

SHVK:n uudistettu, lisenssipohjainen versio otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Käyttäjäorganisaatioita on tällä hetkellä lähes 260, joista kuntia reilut 240. Manner-Suomen kunnista yli 80 prosenttia on ottanut sähköisen työvälineen käyttöönsä, ja väestömäärällä mitattu kattavuus on lähes 90 prosenttia. SHVK:n käyttöönoton tueksi FCG tarjoaa koulutusta. Lisäksi on mahdollista saada valmennusta SHVK:n täysipainoiseen hyödyntämiseen ja kytkemiseen kiinteäksi osaksi organisaation toimintaa. 

SHVK on Suomen Kuntaliiton omistama ja sitä kehitetään yhteistyössä FCG:n kanssa. SHVK ja EVA ovat osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

Yhteyshenkilöt

Jussi Kukkonen
Jussi Kukkonen
Erityisasiantuntija
Johdon ja palvelujen konsultointi
jussi.kukkonen a fcg.fi
+358 50 562 9205
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Projektijohtaja
Johdon ja palvelujen konsultointi
kimmo.haapasalo a fcg.fi
+358 40 520 3020
Sirpa Korhonen
Sirpa Korhonen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
sirpa.korhonen a fcg.fi
+358 50 366 7771