Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan

Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintatapa, jolla parannetaan suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistetaan johdonmukainen tietojen hyödyntäminen rakentamisessa.

FCG:n tietomallintamisen palveluissa
yhdistyvät mallipohjainen, tietokantaan perustuva suunnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista (3D-) mallia hyödynnetään piirustusten tuottamisessa ja erilaisissa analyyseissa, kuten määrälistauksissa, lujuus- ja energia analyyseissa, suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lukuisissa muissa tarkasteluissa. Tietomalli on ennen rakentamista luotava prototyyppi, jonka avulla pyritään varmistamaan toimiva lopputulos.

Yhteyshenkilöt

Jarkko Räsänen
Jarkko Räsänen
Johtaja, tietojohtaminen ja digipalvelut
Suunnittelu ja tekniikka
jarkko.rasanen a fcg.fi
+358 41 503 1938