Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kärkihankkeitamme nyt

FCG:n toiminta pohjautuu toimintaympäristön jatkuvaan seurantaan ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa. FCG on vuosien ja vuosikymmenten aikana toteuttanut asiakkailleen hankkeita, jotka ovat tuottaneet näille välineitä johtaa ja kehittää omaa organisaatiotaan kohti laadukasta, asiakaslähtöistä ja tuottavaa toimintaa. FCG on tiedolla johtamisen kärjessä.

FCG:n vahvuutena on monialaisuus, johon yhtiön kilpailijoilla ei ole vastaavalla tavalla mahdollisuuksia. Asiakkaille tämä näyttäytyy proaktiivisena palveluntarjontana ja yhteistyönä, jossa yhdistyy usean toimialan osaaminen vuosien aikana hankittuun kokemukseen asiakkaan toimintaa tukevasta palveluntuotannosta.

Esimerkkejä FCG:n tiedolla johtamisen konsepteista: 

  • terveydenhuollon luokitustuotteet
  • vesihuollon SmartWater
  • palvelutarpeiden ja kustannusten muutosten ennakointi ja rakenne­muutosten vaikutusten analysointi (ARTE)
  • keskimääräisen elämänkaaren vaihtelujen ja syiden kunta- ja kunnanosakohtainen arviointi (PYLL)
  • talojen ja yhdyskuntien suunnittelu 3D-tietomallinnusten avulla
  • digikaavoitus ja FCG Digikaava
  • aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi (AVE)
  • etäopiskelun mahdollistaminen (verkkokoulutus, innoschool)
  • terveellisen elinympäristön suunnittelu (salutogeeniset ratkaisut) ja
  • SHVK eli sähköinen hyvinvointikertomus ja EVA eli vaikutusten ennakkoarviointi -työvälineet

Esittelemme sivuillamme kärkihankkeitamme. Lue lisää ja ota meihin yhteyttä!