Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Energia- ja ilmastopalvelut

Tarjoamme korkeatasoista osaamista luotettavasti, kustannustehokkaasti ja paikallisesti. Energia- ja ilmastopalvelumme ovat innovatiivisia ja kattavat hankkeiden koko elinkaaren aikana tarvittavan osaamisen. Tavoitteenamme on luoda edellytykset asiakkaidemme tehokkaalle ja vähäpäästöiselle toiminnalle.

Tuulivoima

 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut
 • hankekehitys sisältäen tarvittavat luvitukset ja YVAt
 • melumittaukset ja -mallinnukset
 • tuotannon suunnittelu, mallintaminen ja optimointi
 • GIS-paikkatietopalvelut
 • maaperä- ja geotekniset tutkimukset
 • layout-, infra- ja toteutussuunnittelu
 • sähköistys- ja sähköverkkosuunnittelu
 • hankintojen kilpailuttaminen
 • energiatukihakemukset
 • tuotantotukihakemukset
 • Due Diligence -arvioinnit
 • riskienarvioinnit ja -hallintapalvelut
 • rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut
 • käytön ja tuotannon seuranta

Alue-energia

 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät palvelut
 • luvitukset ja YVAt
 • polttoaineiden, sivuvirtojen ja jätteiden saatavuus ja käsittely
 • uusiutuvan energian tuotantoratkaisut: 
      biomassa–geo–aurinko–tuuli–biokaasu
 • fossiilisen energian käyttö ja vähentäminen
 • hankintojen kilpailuttaminen
 • kaukolämmön ja -kylmän verkostojen kuntoarviot ja suunnittelu
 • sähköverkkojen suunnittelu
 • energiatukihakemukset
 • Due Diligence -arvioinnit
 • riskienarvioinnit ja -hallintapalvelu
 • rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut
 • mittaus ja seuranta
 • melu- ja päästömittaukset sekä mallinnukse
 • tarkkailuvelvoitteiden palvelut


Energiatehokkuus

 • energia- ja ympäristötehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli
 • energiakatselmukset 
 • energiakatselmusten tukihakemukset
 • rakennusten energiakorjaukset
 • säästötoimenpiteiden suunnittelu, kilpailutus ja toteutuksen valvonta
 • säästötoimenpiteiden toteutus ESCO-mallilla
 • energiatukihakemukset
 • energiatodistusten laadinta
 • Due Diligence -arvioinnit

Yhteyshenkilöt

Jakob Kjellman
Jakob Kjellman
Aluepäällikkö
Energia-alan palvelut
jakob.kjellman a fcg.fi
+358 50 337 5095
C75 tuulivoimaa
Energia ja ilmastopalvelut
235 KB, päivitetty 10.2.2015
FCG – Kumppanisi tuulivoimarakentamisessa
1.9 MB, päivitetty 20.5.2014