Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCGsmart

Smart water eli älyvesi on kattotermi tekniikoille, jotka mahdollistavat vesihuollon älykkään käytön, seurannan, kehittämisen ja raportoinnin. Asiakkaan näkökulmasta tämä toiminta auttaa myös energiatehokkuuden seurannassa, ongelmien ennakoinnissa, vedenlaadun parantamisessa sekä asiakaspalvelun parantamisessa. Järjestelmien toteutuksessa hyödynnetään mobiilitekniikkaa ja paikkatietopalveluita.

Fcgsmart Vesihuolto

FCG on kärkinimi älykkäiden vesihuollon ratkaisujen (smart water) kehittämisessä Suomessa. Tässä suunnittelussa huomioidaan erilaisten järjestelmien ja verkostoon asennettujen anturien toiminta yhteen siten, että ne keskustelevat keskenään ja jalostavat verkostosta ja laitoksilta kerätystä datasta olennaista toiminnan seurantaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa. Tällaista älyvesisovelluksien jalostamaa tietoa ovat esimerkiksi tunnuslukujen (KPI) laskenta ja vesihuoltoverkostojen vuotavuuden jatkuvatoiminen seuranta paine- ja pumppaamopiireittäin.

Tietokoneet ovat äärimmäisen tehokkaita tiedonkäsittelyssä, mutta toistaiseksi tiedonkäsittelyn ja visualisoinnin mahdollisuuksia on hyödynnetty vesihuollossa vain rajatusti. Lisäksi erilaiset web- ja mobiiliratkaisut tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esittää, analysoida, jakaa ja kerätä tietoa niin käyttöhenkilökunnalta kuin vesilaitoksen asiakkailtakin.

Paitsi vesihuollossa, vastaavia älykkäitä, tietotekniikan mahdollisuuksia hyödyntäviä ratkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa, kaivoksilla ja teollisuudessa.

FCG on lähtenyt Suomessa eturintamassa kehittämään älykkäitä ratkaisuja vesihuollolle ja myös muille aloille. FCGsmart-tiimi perustettiin vuonna 2013 tutkimaan ja kehittämään ratkaisuja. Tiimissä yhdistyvät FCG:n monialainen substanssiosaaminen, tieteellinen tutkimustoiminta, pitkä sovelluskehityskokemus sekä uusin osaaminen ohjelmistotekniikassa.

FCGsmart-tuoteperheeseen on koottu kaikki FCG Suunnittelu ja tekniikan kehittämät sovellukset, kuten Vera, Veka, Vesta, FCGnet, FCGswmm, FCGgis, FCGhbqs, Ylra, Sahti ja Mahti

Tiimin tunnuksena on älä tyydy mahdolliseen, sillä liian usein tyydytään siihen, mitä jo on olemassa tai miten asiat on aina tehty. Tiimi toimii lähtien liikkeelle asiakkaiden tarpeista, ja tarvittaessa tehdään riittävästi tukimusta ja kehitystä, jotta tarpeeseen voidaan vastata. Tiimi seuraa tiedeyhteisöä aktiivisesti ja osallistuu alan konferensseihin ollakseen aina ajan hermolla ja tarjotakseen asiakkaille tietoa ja ratkaisuja, jotka vastaavat viimeisimpiä tutkimustuloksia ja kehitystä.

Liittyvät palvelut

C00 Fcgsmart

Yhteyshenkilöt

Jani Sillanpää
Jani Sillanpää
Johtaja, Infra
jani.sillanpaa a fcg.fi
+358 50 527 9179


Lisätietoa ohjelmistoistamme 

FCGsmart