Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sanasto

 • ART-malli
  ennakointi ja odotekustannusten laskenta
 • ARTE-malli
  ennakointi ja odotekustannusten laskenta
 • AVE
  aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi
 • BIM
  Building Information Modelling
 • CAF
  Common Assessment Framework eli laadun arviointijärjestelmä
 • Common Assessment Framework
  CAF
 • DRG
  Diagnosis Related Grouping, potilasluokittelujärjestelmä
 • EVA
  vaikutusten ennakkovalmistelua tukeva työväline
 • FCG Anzdec
  FCG Anzdec Ltd., FCG:n tytäryhtiö Uudessa-Seelannissa
 • FIM
  toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari
 • FKE
  Finnish Knowledge Exports
 • KAPA
  Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus
 • KISA
  kuntaviestinnän arvionti
 • MHC
  Mobile Health Clinics
 • NordDRG
  Diagnosis Related Groups, pohjoismainen erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä
 • pDRG
  Primary Care Diagnosis Related Groups, perusterveydenhuollon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä
 • povvik
  POVVIK AD, FCG:n tytäryhtiö Bulgariassa
 • PYLL
  Potential Years of Life Lost eli ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet -indeksi
 • QlikView
  ohjelmisto liiketoimintatiedon hallintaan
 • RAFAELA
  hoitoisuusluokitusjärjestelmä
 • RALA
  Rala-sertifikaatti
 • RAVA
  ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari
 • SHVK
  Sähköinen hyvinvointikertomus
 • SiB
  Seeing is Believing
 • sipu
  SIPU International AB, FCG:n tytäryhtiö Ruotsissa
 • tietomallintaminen
  Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintatapa, jolla parannetaan suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistetaan johdonmukainen tietojen hyödyntäminen rakentamisessa
 • TUVA
  mielenterveysasiakkaiden toimintakykymittari
 • Vertti
  vertailutietojärjestelmä