Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä

Digitalisaatio palveluiden tuottavuuskehityksen ja laadun synnyttäjänä

Sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse eri toimijoiden toimintatapojen, prosessien, järjestelmien, palveluiden, rakenteiden ja johtamisen kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jonka keskiössä on digitalisaatio.
 
Parhaimmillaan digitalisaatio antaa mahdollisuuden luoda kokonaan uusia toimintamalleja, jotka sisältävät kaikki edellä mainitut muutoselementit. Digitalisaatio voi olla myös pienimuotoisempaa, olemassa olevien tekijöiden tehostamista, kuten perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon asiointiprosessin tehostaminen.

Nykyaikainen teknologia on digitalisaation mahdollistaja. Perusajatus ja näkökulma digitalisaatioon onkin oltava toimintalähtöinen, ei teknologiavetoinen. Käytännössä digitalisaatio näyttäytyy yleensä jonkinlaisen toimintasovelluksen tai -ratkaisun kautta.

FCG:llä on lukuisia toiminnallisia ratkaisuja ja palveluita sote- ja maakuntauudistuksen käytännön läpiviemiseen. Esimerkiksi FCG:n MAPGETS-portaali on avoimeen lähdekoodiin perustuva sovellusalusta, joka mahdollistaa visuaalisen alueellisen suunnittelun, kiinteistö-, logistiikka- ja palvelujen fyysisen sijoittumisen hallinnan.

Katso liiketoimintaryhmän johtaja Jari Marttisen ja projektijohtaja Heikki Rajasalon haastattelu Kunta.tv:stä!

FCG MAPGETS

Jarkko Räsänen
Jarkko Räsänen
Johtaja, tietojohtaminen ja digipalvelut
Suunnittelu ja tekniikka
jarkko.rasanen a fcg.fi
+358 41 503 1938

Johdon raportointiratkaisut