Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina

Henkilöstö ja lähiesimiehet uudistuksen käytännön toteuttajina - rekrytoinnin sujuva hallinta keskeisenä tehtävänään.

Sote-maakuntauudistuksessa merkittävä osa (n. 220 000) kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy liikkeenluovutuksella maakuntien palvelukseen. Uusien maakuntaorganisaatioiden täytyy rakentaa yhteinen tahtotila ja kulttuuri sekä yhdenmukaistaa monista organisaatioista tulevat eri käytännöt palvelemaan muutoksen onnistunutta toteuttamista. Tässä henkilöstön ja lähiesimiesten rooli on keskiössä.

FCG on toteuttanut menestyksekkäästi monelle sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatiolle erilaisia työyhteisövalmennuksia ja lähiesimiestyön sparrausta, jotka ovat tukeneet muutosten onnistunutta toteuttamista. Lisäksi on toteutettu lukuisille organisaatioiden esimiehille yksilöllisiä johtamiskäyttäytymistä ja johtamistyötä tukevia DiSC,  WOPI ja 360 arviointeja ja palautteita.

FCG:n Kuntarekry-portaalin kautta on rekrytoitu kuluvalla vuosikymmenellä noin 60 000 henkilöä kunta- ja alueellisten hallinto-organisaatioiden henkilöstöä. Tarjoamme tätä maan tehokkainta portaalia alati kehittyvällä laatutasolla maakuntien ja niiden yhtiöiden käyttöön (maakuntaportaali ja yritysportaali). Rekryportaalit ovat monipuolisia HR-johtamisen välineitä. Ne sisältävät rekrytointitietojen ohella kaikki keskeisimmät henkilöstöjohtamisessa tarvittavat apuvälineet.