Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen

Ajankohtainen informaatio avuksi onnistuneeseen muutoksen

FCG tarjoaa ajankohtaisia koulutuksia ja seminaareja kaikilla julkisen toiminnan osa-alueilla. FCG on monipuolinen, kokenut ja kapasiteetiltaan suuri koulutuspalvelujen tarjoaja, joka järjestää noin 500 avointa tilaisuutta ja noin 100 asiakaskohtaista tilaisuutta vuosittain. Erilaisten tilaisuuksien lisäksi koulutusta tarjotaan verkossa: striimattuja info- ja koulutustilaisuuksia järjestetään noin 65 tilaisuutta vuosittain ja verkkokursseja noin 30 kurssia vuosittain.

Koulutuksellinen tuki sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuoteryhmän koulutustapahtumat tarjoavat alan toimijoille tukea muutokseen uusimman tiedon, verkostoitumismahdollisuuksien, opintomatkojen sekä asiantuntijatuen muodossa. Koulutukset toteutetaan pääosin yhteistyössä Kuntaliiton asiantuntijoiden sekä muiden sote-alan asiantuntijoiden (ministeriöiden ja järjestöjen) kanssa. Koulutustapahtumien muoto ja sisältö määräytyy kulloisenkin tarpeen mukaan.

Hallinto- ja lakiasiat sekä tiedonhallinta muuttuvassa toimintaympäristössä
 
Tarjoamme asiakkaillemme tukea päätöksentekoon, hankintoihin ja sopimiseen, tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä julkisuusasioihin ja tietosuojaan liittyvissä ratkaisuissa. Koulutamme sekä maakunta- että kuntapäättäjät ja virkamiehet. Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme maakuntauudistuksen kuhunkin vaiheeseen räätälöityä täsmäkoulutusta.

Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden koulutukset henkilöstöhallinnon tukena

Henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden koulutukset tarjoavat tukea muutostilanteissa, joita henkilöstön siirtyminen aiheuttaa: palvelussuhteen ehtoihin liittyvät muutokset, palkkojen harmonisointi ja muut henkilöstön asemaan vaikuttavat muutokset.

Yrityskoulutus

Tulevissa uudistuksissa yksityisen sektorin merkitys perinteisesti kunnille kuuluneiden palveluiden tuottajana kasvaa entisestään. FCG Yrityskoulutuksessa haluamme olla aktiivisesti tukena pk-yritysten ja kuntayhtiöiden muuttuvassa arjessa. Koulutukset rakennamme yhteistyössä maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja asiakkaita kuunnellen. Lisäksi koulutuksissamme kiinnitämme erityistä huomiota julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön ja tarjoamme ratkaisun avaimia toimivaan kumppanuuteen.

Katso toimialajohtajien Pekka Etelälahden ja Jari Koiviston haastattelu Kunta.tv:stä!

Johtaminen ja esimiestyö

Tarja Salonen
Tarja Salonen
Liiketoimintaryhmän johtaja
Koulutus
tarja.salonen a fcg.fi
+358 44 744 1815

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi 

Sosiaali- ja terveystoimi

Jari Koivisto
Jari Koivisto
Toimialajohtaja, Hyvinvointi ja elinvoima, FCG Yrityskoulutus, Luottamushenkilöt
jari.koivisto a fcg.fi
+358 50 301 9152