Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaaliset ja asiakaslähtöiset prosessit

Maakuntauudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Tavoitteena on ihmisten tarpeista lähtevä sosiaali- ja terveyspalveluiden horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio, joka mahdollistaa vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut.
 
Asiakaslähtöinen sote-palveluiden integrointi sujuviksi palvelu- ja hoitopoluiksi vaatii (palvelu)prosessien kehittämistä ja palvelumuotoilua. Asiakkaiden ohjautumiseen palveluissa kiinnitetään erityinen huomio. Palvelumuotoilu on tuore ja erittäin voimakkaasti kasvava tiedolla johtamisen suunnittelumenetelmä, joka tuo käyttäjien tarpeet osaksi suunnittelutyötä. FCG:n palvelumuotoilun työprosessi sisältää tutkimuksellisen tiedonkeruuvaiheen, lean-ohjatun suunnitteluvaiheen ja testauksen virtuaalisessa tietomallissa. Prosessia johdetaan tehokkaasti käyttäjätiedolla, minkä avulla suunnittelutyötä voi konseptoida hyödynnettäväksi useisiin kohteisiin.