Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Tieto sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtamisen välineenä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan johtamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan täsmällistä ja reaaliaikaista tietoa taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista. Järjestelmien tuottama tieto on tarpeen, kun suunnitellaan palveluverkkoja, parannetaan hoidon laatua ja nostetaan kustannustehokkuutta: ne ovat myös välttämättömiä työkaluja luotettavassa tiedolla johtamisessa. Näihin tarpeisiin FCG:n luokitustuotteet ja Ecomed One -ratkaisut ovat osoittautuneet hyödyllisiksi.

FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat:

  • potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät pDRG® perusterveydenhuollon avohoitoon ja NordDRG erikoissairaanhoitoon,
  • EPR kuvaamaan alueellista palvelutuotantoa,
  • avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit: RAVA®-mittari ikäihmisille, FIM®-mittari kuntoutus- ja vammaispalveluihin ja TUVA®-mittari mielenterveyspalveluihin,
  • RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluokitukseen ja optimaaliseen resursointiin. 

Luokitustuotteemme koostuvat ryhmittely- ja kustannuslaskennan logiikoista, ja niitä tukevista tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmistä.

Ecomed One –tietojärjestelmäratkaisut vastaavasti yhdistävät talouden ja kliinisen toiminnan tunnusluvut. Ne ovat työväline sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, kun halutaan mitata palvelutuotannon arvoa. Yhdessä Ecomed-tietojärjestelmäratkaisut ja potilasluokittelujärjestelmien ryhmitelty tuotantotieto antavat laajan tietopohja sote-johtamisen tueksi.

Osaamisemme perustuu laajaan ja monipuoliseen kokemukseen sosiaali- ja terveyspalveluista kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Joukossamme on hoitotyön, lääketieteen, ICT:n ja laskentatoimen ja tutkimuksen ammattilaisia. Asiantuntijoillamme on myös kattava kokemus terveydenhuollon johtamisesta. Teemme yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa.

Katso toimialajohtaja Petra Kokon, FCG Konsultointi ja FCG Datawellin toimitusjohtaja Kimmo Kasteenpohjan haastattelu Kunta.tv:stä!