Laatu, arviointi ja kehittäminen

Laatu on kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun.

Laadun arviointi ja kehittäminen on tärkeä osa toimintaa.  Arvioinnin avulla organisaatio saa runsaasti hyödyllistä tietoa omasta toiminnastaan ja toimintatapoihin liittyvistä kehitystarpeista. CAF (Common Assessment Framework = yhteinen arviointimalli) on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu.

Asiantuntijamme ovat laatutyön ja arvioinnin vahvoja osaajia. Laadun kehittämistä tukevat palvelumme:

  • Kokonaisvaltainen laadunarviointi CAF-arviointijärjestelmän avulla
  • Laatujärjestelmän kehittäminen ja mittariston luominen
  • Laatupaja
  • CAF-kehitysohjelma
  • Räätälöityä laatukoulutusta ja -konsultointia