Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut

Talouden tasapainotusta tilaoptimoinnilla ja tukipalveluiden tehostuksella

Kuntatalouden kireä tilanne pakottaa kuntia arvioimaan taloudellisten resurssien riittävyyttä ja toimenpiteitä talouden ja palvelujen turvaamiseksi. Palvelut eivät synny ilman niihin liittyviä toimitiloja ja tukipalveluita, mutta niiden tulee olla oikein mitoitettuja.

Tuemme kuntien ja kuntakonsernien johtoa mm. kiinteistö- ja toimitilaohjelmien laadinnassa, omaisuuden salkutuksissa, investointivaihtoehtojen vertailuissa ja teknisten tukipalveluiden tehostamisselvityksissä. Tavoitteena on erityisesti omistaja- ja konserniohjauksen toteutuminen ja kuntatalouden vakauttaminen kestävästi.

Kiinteistöihin, toimitiloihin ja teknisiin tukipalveluihin liittyvät palvelumme:

  • Teknisten palveluiden nykytilan ja kehitystarpeiden selvitykset
  • Vaihtoehtoisten palveluiden tuottamistapojen vertailu ja kilpailutukset
  • Kiinteistö- ja toimitilaohjelmien (-strategioiden) laadinta
  • Hankeohjeiden ja investointiohjelmien laadinta
  • Palveluverkkotarkastelut ja kehittämissuunnitelmat
  • Rakennusten arvonmääritykset ja korjausvelkalaskennat
  • Sisäisten ja ulkoisten vuokrien määritykset
  • Rakennuskannan salkutukset
  • Omistaja- ja konserniohjeiden laadinta
  • Koulutus- ja kehittämispäivien järjestäminen edellisistä aihealueistaYhteyshenkilö


Esko Korhonen
Esko Korhonen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
esko.korhonen a fcg.fi
+358 50 361 1781


Tiesitkö, että kunnilla on yli 30 % liikaa toimitiloja?
Me autamme. Otetaan yhdessä tilanne haltuun. Käydään rakennusomaisuus läpi, selvitetään sen arvo, kunto ja käyttötarve. Optimoidaan ja salkutetaan rakennukset ja tehdään pitkän tähtäimen ohjelma sekä sopeutetaan se kunnan talouden kantokykyyn.


Johdon ja palvelujen konsultointi

konsultointi a fcg.fi