Kouluverkot ja sivistyspalvelut

Oikein mitoitettu kouluverkko luo edellytykset laadukkaan perusopetuksen järjestämiselle.

Kouluverkon muutospaineet nostavat helposti kuntalaisten tunteet pintaan. Päätöksenteon etenemiseksi ulkopuolisen asiantuntijan näkemys palvelutarpeen muutoksista, sen taustatekijöistä ja muuttuneiden palvelutarpeiden vaikutuksista on usein välttämätöntä, kun tavoitellaan optimaalista kouluverkkoa.

Kokemuksemme mukaan onnistunut kouluverkkoselvitys edellyttää laaja-alaisen ja järjestelmällisesti etenevän prosessin rakentamista.

Asiantuntijamme tukevat kouluverkkoselvitysten lisäksi

  • sivistyspalvelujen johtamiseen, organisointiin ja toimintojen kehittämiseen liittyvissä kehittämistehtävissä
  • opetustoimen laadun ja laatujärjestelmien kehittämisessä