Optimaaliset tukipalvelut

Palvelut eivät synny ilman niihin liittyviä tukipalveluita ja toimitiloja.

Tarvitaan yhä tehokkaampia ja laadukkaampia tukipalveluita sekä oikein mitoitettuja, ennaltaehkäisevästi ylläpidettyjä ja kannattavasti toteutettuja palveluverkkoja.

Selvitettävien kokonaisuuksien näkökulmia:

1. Kunnan tai kuntakonsernin optimaalinen palveluiden organisointi ja organisoituminen

• Hallintomallivaihtoehdot:
     o Kunnan oma toiminta (tulosyksikkö, taseyksikkö, liikelaitos)
     o Osakeyhtiö
     o Alueellinen yhteistyö (vastuukunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö)

• Lainsäädännön reunaehdot
• Osaaminen keskitetty – tasainen laatu ja varmistus
• Palvelun tasainen korkea laatu
• Volyymietujen kautta
     o tuotannon tehostaminen ja taloudellisten hyötyjen saaminen
     o rajat taloudellisen voiton hakemisessa

2. Tuotantotapatarkastelu

 • Oma toiminta, yhteistyö kunnan/kuntien kanssa, yhteistyö yhteisöjen kanssa, ostopalvelut

3. Loppukäyttäjä- ja asiakasnäkökulma

• Laatu (esim. asiakastyytyväisyyskyselyt, itsearvioinnit, CAF, jne.)
• Laatutasojen määrittely (esim. tasalaatuisuus, paikallisuus)

4. Talouden tasapainoon saattaminen tukipalveluissa ja tulevaisuuden tuotantotapa

• Palveluverkot
• Resurssit ja käyttöaste
• Osaamisen hyödyntäminen
• Riskinäkökulmat
• Tehtävien uudelleen järjestelyt sekä eläköitymisen hyödyntäminen sekä työaikojen jaksottaminen
• Toimintatapojen uudistaminen
• Investoinnit
• Prosessien parantaminen
• Digitalisaation hyödyntäminen
• Tuotteistaminen (tuotteet, laatu, palvelutaso, rajapinnat ja palvelusopimuksien sisältö)

Tukipalvelut

5. Johtaminen, raportointi, tietotuotanto

• Johdon tietojärjestelmät
• Raportointiin liittyvät asiat
• Johtaminen muuttuvassa ympäristössä
• Vertailutieto, benchmarking, arviointi, ennakointi ja asiantuntija-arvioinnit

Miksi juuri FCG? Tarjoamme kokemusta, näkemystä ja parasta
• substanssi-, talous- ja prosessiosaamista,
• organisaatioiden ja hallinnon suunnitteluosaamista,
• alueellisen yhteistyön onnistumisen ja järkevyyden varmistamista,
• tehokkaammin, asiakasystävällisemmin ja oikein kohdentuen.

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Projektijohtaja
Johdon ja palvelujen konsultointi
kimmo.haapasalo a fcg.fi
+358 40 520 3020

Talouden tervehdyttäminen

Yhtiöjärjestelyt ja yhtiöittäminen

Ruokapalvelut

Hankinnat

Sirpa Korhonen
Sirpa Korhonen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
sirpa.korhonen a fcg.fi
+358 50 366 7771

Kiinteistöt, toimitilat ja tekniset tukipalvelut

Esko Korhonen
Esko Korhonen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
esko.korhonen a fcg.fi
+358 50 361 1781

Laatu ja laadun arviointi

Raila Oksanen
Raila Oksanen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
raila.oksanen a fcg.fi
+358 50 439 5619

Johdon raportointi