Tutustu palvelutarjontaamme Kuntamarkkinoilla

Löydät osastomme H2 tutusta paikasta heti sisääntulokerroksesta. Näyttelyosastollamme on tilaisuus tavata asiantuntijoitamme sekä mahdollisuus tutustua monipuoliseen palvelutarjontaamme. Lisäksi esittelyssä Kuntarekry.fi-palvelu sekä koulutuksen, konsultoinnin ja suunnittelun uusimmat tuulet.

Kumabanneri 980x120px 2

Kuntatalo, Helsinki, osasto H2, K-kerros

Keskiviikko 12.9.2018

klo 10-11 EKJ-ohjelma eli EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus
Maria Vuorensola, projektipäällikkö, FCG Konsultointi
Suomen korkeatasoisin kunta-alan esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus kokoaa jälleen yhteen näkemyksellisiä asiantuntijoita ja tulevaisuuden johtamisen ammattilaisia. Seuraava EKJ-ohjelma käynnistyy syksyllä 2018.

klo 11-12 Tietojohtaminen kunnissa -ohjelma (TIJO)
Tiina Larsson, johtaja, FCG Konsultointi
Tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein? Miten palvelut järjestetään?
Tietojohtaminen kunnassa on strateginen valinta ja johtamisjärjestelmää tukeva toimintatapa. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan kerätyn tiedon analysointia, jatkojalostamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamiseen, tuotteistukseen ja automaattiseen talousraportointiin perustuva johtamisjärjestelmä avaa kunnalle mahdollisuuden kehittää tuotepohjaista toiminnanohjausjärjestelmää. Tietojohtamisen verkostohanke antaa askelmerkit kuntia velvoittavan talousraportoinnin muutoksen läpivientiin. Päämääränä ovat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

klo 12-13 Kiertotalous
Suvi Järvinen, asiantuntija, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Kerromme miten FCG voi auttaa kuntia saamaan kiertotalouden rattaat pyörimään, esittelemme viimeaikaisia kiertotaloushankkeita sekä kerromme kiertotalouteen liittyvistä tulevista tilaisuuksista.

klo 13-14 AIRA-demo
Anne Rintala, erityisasiantuntija, FCG Konsultointi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan palveluiden tarpeesta sekä asiakkaista alueellisesti monimuotoista tietoa, jota käytetään toiminnan suunnittelussa, järjestämisessä ja arvioinnissa. Toimintakyky-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tässä kokonaisuudessa tärkeässä roolissa. Eri järjestelmien tietoja on voitava yhdistää toisiinsa mahdollistaen sote-prosessien tarkastelemisen asiakaslähtöisesti ja läpinäkyvästi.
 
Tule katsomaan miten FCG:n AIRA-tietopalveluratkaisulla saadaan asiakaslähtöinen hoitoisuus-, toimintakyky sekä avuntarve tieto yhdistettyä muihin sote-johtamisen avaintunnuslukuihin, mittareihin sekä tietolähteisiin. Tämä luo uusia mahdollisuuksia kustannusten, tehokkuuden sekä vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa.

klo 14-15 Osaamisen johtaminen ja KuntaHR
Marita Lehikoinen, johtaja, FCG Konsultointi & Kimmo Koski, avainasiakaspäällikkö, FCG Talent
Tarjoamme kattavat työkalut ja tuen henkilöstöjohtamiseen sekä työsuhteen eri vaiheiden hallintaan.

Torstai 13.9.2018

klo 11-12 Tietojohtaminen kunnissa -ohjelma (TIJO)
Tiina Larsson, johtaja, FCG Konsultointi
Tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein? Miten palvelut järjestetään?
Tietojohtaminen kunnassa on strateginen valinta ja johtamisjärjestelmää tukeva toimintatapa. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan kerätyn tiedon analysointia, jatkojalostamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamiseen, tuotteistukseen ja automaattiseen talousraportointiin perustuva johtamisjärjestelmä avaa kunnalle mahdollisuuden kehittää tuotepohjaista toiminnanohjausjärjestelmää. Tietojohtamisen verkostohanke antaa askelmerkit kuntia velvoittavan talousraportoinnin muutoksen läpivientiin. Päämääränä ovat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille.

klo 13-14 AIRA-demo
Anne Rintala, erityisasiantuntija, FCG Konsultointi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan palveluiden tarpeesta sekä asiakkaista alueellisesti monimuotoista tietoa, jota käytetään toiminnan suunnittelussa, järjestämisessä ja arvioinnissa. Toimintakyky-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tässä kokonaisuudessa tärkeässä roolissa. Eri järjestelmien tietoja on voitava yhdistää toisiinsa mahdollistaen sote-prosessien tarkastelemisen asiakaslähtöisesti ja läpinäkyvästi.
 
Tule katsomaan miten FCG:n AIRA-tietopalveluratkaisulla saadaan asiakaslähtöinen hoitoisuus-, toimintakyky sekä avuntarve tieto yhdistettyä muihin sote-johtamisen avaintunnuslukuihin, mittareihin sekä tietolähteisiin. Tämä luo uusia mahdollisuuksia kustannusten, tehokkuuden sekä vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa.

Tervetuloa FCG-osastolle!

Kuva Kutsuun 1