Tulokselliset ja asiakaslähtöiset ruokapalvelut

Asiakkaiden tarpeet palvelutuotannon keskiöön

Lähitulevaisuuden haasteita ovat taloudellisten resurssien niukkuus, ammattitaitoisen työvoiman saanti, kustannusten nousupaineet ja asiakastarpeiden muuttuminen.

Ruokapalveluiden kokonaiskehittämistä tukevat palvelut:

  • Ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen
  • Tukipalveluiden (ruoka, siivous ja kiinteistö) yhdistäminen/keskittäminen ja uudelleenorganisointi
  • Palveluverkkoselvitykset ja kehittämissuunnitelmat
  • Tuotteistus ja sisäinen kustannuslaskenta ja -vertailu
  • Ruokailevan asiakkaan ja tilaaja-asiakkaan asiakastyytyväisyyskyselyt
  • Kilpailuttaminen ja hankintaosaaminen


Yhteyshenkilö

Jaana Levo
Jaana Levo
konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
jaana.levo a fcg.fi
+358 40 718 6404


Ruokakori

konsultointi a fcg.fi

Johdon ja palvelujen konsultointi