Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun perustana.

SHVK Sähköinen hyvinvointikertomus

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki. Se on valmistelussa ja kunnan johtamisessa hyödynnettävä työkalu. SHVK on internetissä toimiva työväline, jolla kunnat valmistelevat vuosittaiset raportoinnit valtuustolle ja laajan hyvinvointikertomuksen, joka laaditaan kerran valtuustokaudessa.

Sähköinen hyvinvointikertomus

  • on tiedolla johtamisen tiimityöväline ja osa kunnan johtamisjärjestelmää, 
  • on helppo ja pysyvä tiimityöväline poikkitoiminnalliseen yhteistyöhön,
  • voidaan liittää osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua ja päätöksenteon vuosikello,
  • mahdollistaa kansallisen ja kuntien välisen vertailun.

Noin kolmella kunnalla neljästä on pääkäyttäjätunnukset Sähköiseen hyvinvointikertomukseen.

FCG Konsultointi tukee kuntia Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa sekä kehittää SHVK:ta yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Tarjoamme kunnille konsultointia ja koulutusta Sähköisen hyvinvointikertomuksen hyödyntämiseen.

Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta lisää Kunnat.netissa.

Sähköinen hyvinvointikertomus –työväline siirtyy Suomen Kuntaliiton omistukseen 1.11.2014 Lue Kuntaliiton tiedote.


Sähköinen hyvinvointikertomus on saanut ensimmäisen hyvinvointitalouden edistämisestä jaettavan SOSTE-palkinnon:

Sostepalkinto 081014
43 KB, päivitetty 23.10.2014

Hyvinvointikertomus kunnan työvälineenä (SOSTEn Sosiaalibarometri 2014):

Hyvinvointikertomus Sosiaalibarometri 2014
195 KB, päivitetty 23.10.2014

Yhteyshenkilö:

Jussi Kukkonen
Jussi Kukkonen
Erityisasiantuntija
Johdon konsultointi
jussi.kukkonen a fcg.fi
+358 50 562 9205
SHVK Sahkoinen Hyvinvointikertomus
100 KB, päivitetty 5.6.2015

Sähköisen hyvinvointikertomuksen sivut: http://www.hyvinvointikertomus.fi/

Katso myös: Vaikutusten ennakkoarviointi - EVA-työväline

Hyvinvointikonsultointi

konsultointi a fcg.fi