Sähköinen talousarvio eSTA

Sähköinen talousarvio eSTA uudistaa perinteisen talousarvion käyttökelpoisempaan sähköiseen muotoon.

  • eSTA-talousarviot
    Talousarvioon kytketään strategiset tavoitteet kunnan ja lautakuntien/toimialojen toiminnallis-taloudellisten tavoitteiden seurantaan ja arviointiin.

  • eSTA-osavuosikatsaus ja toimialojen toimintakertomukset
    Sähköisellä osavuosikatsauksella tai toimialan toimintakertomuksell seurataan ja arvioidaan kunnan ja lautakuntien/toimialojen toiminnallis- taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Seurannassa käytetään tietokonetta, tablettia tai kännykkää. 
eSTA:n toimintatapa

• strategisten tavoitteiden sitominen talousarvion toiminnallistaloudellisiin tavoitteisiin
• strategian toteutumisen seurannan varmistaminen ja tehostaminen
• strategian seurantatiedon jäsentäminen ja selkeyttäminen
• raportoinnin helppokäyttöisyys ja visualisointi
• vertailuoppiminen ja hyvien käytäntöjen havaitseminen
• mahdollisuus laajentaa mallia toimialojen toimintakertomuksiin.