Työajanhallinnan tutkimus

Työajanhallinnan tutkimus on avuksi työajan kohdentamisessa ja resursoinnin suunnittelussa.

Työajanhallinnan tutkimuksessa selvitetään henkilöstön työajan käyttöä haastatteluilla sekä työajanseurantalaitetta käyttämällä. Toimintatapa sopii eri palveluihin, mm. siivous- ja ruokapalveluihin.

Työajanseurantalaite kerää tiedon henkilöstön päivän aikana eri toimintoihin käyttämästä työajasta. Tulokset ja johtopäätökset käydään läpi keskustellen ja tämän myötä kirjataan ehdotukset toiminnan parantamiseksi. Seuranta voi tapahtua joko henkilöstön itsearviointina niin, että henkilöstöllä laitteet käytössään, tai siihen on mahdollista yhdistää ulkopuolisen työajanseuraajan toteuttama seuranta ja havainnointi.

Seuranta voidaan toteuttaa määräaikaisena esim. kahden viikon jaksolta. Työajanseurannan kohteet määritellään yhdessä seurannan kohteena olevan yksikön kanssa. Räätälöimme konsultoinnin aina asiakkaan tarpeista lähtien.

Kohdentuvatko henkilöstöresurssinne oikeisiin asioihin?

Tarkastelun tavoitteena on mm. löytää mahdollisia aikasyöppöjä, jotka vievät turhaan työpäivästä aikaa. Tarkemmin kohdennettuna resurssit ovat paremmin käytössä ja henkilöstö voi paremmin. Tulevaisuudessa resurssit ovat vähenemässä (mm. pula osaavista työntekijöistä ja eläköityminen). Sitä suurempi merkitys on sillä mihin resurssit kohdennetaan.

Työajanhallinnan tutkimuksessa kerätty aineisto tuottaa

  • Tietoa henkilöstön työajan kohdentumisesta ja miten se esimerkiksi työvuorojen sisällä/välillä jakautuu
  • Tietoa työn päivittäisestä toteutumisesta sekä siihen liittyvistä toimintakäytännöistä, prosesseista ja organisoinnista
  • Antaa mahdollisuuden suunnitella tulevaa toimintaa ja resurssien tarvetta
  • Tuo esiin muutostarpeita ja kehittämiskohteita


 

Lisätietoa työajanhallinnan tutkimuksesta


Sirpa Korhonen
Sirpa Korhonen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
sirpa.korhonen a fcg.fi
+358 50 366 7771
Pirjo Haukkapää-Haara
Pirjo Haukkapää-Haara
Johtava konsultti
Konsultointi
pirjo.haukkapaa-haara a fcg.fi
+358 44 721 0014
Tyoajanhallinta