FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG – hyvän palvelun tekijät

FCG Finnish Consulting Group

FCG:n tuote- ja palveluvalikoimaa voi ajatella jatkumona, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen ja näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa myös FCG:n slogan ”FCG – Hyvän elämän tekijät”.

FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja monella toimialallaan. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, monialaisesta koulutuksesta, julkisten palvelujen kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista.