FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG MAPGETS: visuaalinen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta

FCG MAPGETS on visuaalinen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta. Se sisältää paikkatietoaineistot koko maailmasta, kuten kartat, reitit, kiinteistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana.

Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ovat kaupungit ja kunnat sekä teollisuusyritykset ja näiden asiakkaat. Tutustu MAPGETSiin.

MAPGETSin hyötyjä

  • 3D- eli kolmiulotteinen sovelluskehitysalusta avaa uudenlaiset mahdollisuudet esittää tiedot visuaalisesti
  • reaaliaikainen tietojen päivittyminen
  • perustuu avoimeen realXtend-lähdekoodiin, ei sitoutumista tiettyihin järjestelmätoimittajiin
  • toimii selaimessa, käyttö ei edellytä asennuksia tai paikkatieto-ohjelmien osaamista

Yhteyshenkilöt