FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG Smart Space

Digitaaliset anturiteknologiaan perustuvat mittauspalvelut

FCG on kehittänyt asiakaslähtöisessä suunnitteluprosessissa uuden teknisesti monipuolisesti laajennettavan työkalun tilatehokkuuden toteuttamiseen. Uusi työkalu perustuu käyttöasteen mittaamiseen ja sen avulla tilatehokkuuden suunnittelua ja toteuttamista voidaan johtaa tiedolla. 

Teknologian julkaisuvuoden 2016 aikana toteutettiin useita pilotteja todellisissa kohteissa eri puolilla Suomea. Pilotoinnissa varmistettiin asiakastarpeet, kerättiin käyttäjätietoa osaksi palvelun ominaisuuksia ja tuotettiin teknisesti toimintavarma ja kustannustehokas mittauspalvelu.

Smart Space on nopea ja kustannustehokas tapa kerätä käyttötietoa ja varmistaa tehokas tilankäyttö. Tilankäytön todellisesta ja mitatusta tiedosta hyötyy niin tilan käyttäjä kuin kiinteistön omistaja. Laitteet voidaan asentaa projektiluonteisesti tai kiinteistä vanhoihin ja uusiin tiloihin.

FCG SMART SPACE:


SMART SPACE.jpg

Yhteystiedot:

Rakennusterveys ja sisailmastopalvelut
250 KB, päivitetty 5.10.2015
Kiinteistöjen ylläpito
277 KB, päivitetty 31.3.2014