FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tiedolla johtamisen visuaaliset raportointi- ja analysointiratkaisut koko kuntakonsernin tarpeisiin

Kuntien johdon tueksi on olemassa paljon sekä organisaation ulkoista että sisäistä tietoa. Toiminnanohjauksen ja päätöksenteon kannalta olennaista on kuitenkin, että tieto on ajantasaista, tiedon laatu on luotettavaa ja tieto on visuaalisesti helposti ymmärrettävissä. Lisäksi tieto tulee olla analysoitu, jalostettu ja pelkistetty muutamaan keskeiseen avainmittariin. Kuntien muuttuvassa toimintaympäristössä edellä mainitut tekijät korostuvat entisestään.  

FCG toteuttaa visuaalisia raportointi- ja analysointiratkaisuja terveydenhuollon lisäksi koko kuntakonsernin tarpeisiin. 

Ratkaisuissa olemme toimintokohtaisen tiedon lisäksi yhdistäneet mm. kunnan omia talous- ja henkilöstöhallinnon tietoja ja luoneet siten uusia yhdistelmämittareita, esimerkkinä kunnan sairauspoissaolojen kustannukset. Lisäksi olemme yhdistäneet avainmittarit johdon työpöytänäkymään, josta on pääsy organisaation eri hierarkiatasojen tietoihin ja mittareihin.  

FCG:n asiantuntijoilla on laaja-alainen kokemus ja osaaminen kunnan tiedolla johtamisesta. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tiedolla johtamisen ratkaisun ohjelmistolisensseistä tuki-, asiantuntija- ja käyttöönottopalveluihin. Kumppaninamme on alan johtava ohjelmistoyritys, QlikTech (www.qlik.com/fi-fi). 

Johdon Raportoinnin Tyopoytanaakyma
Tehoa Johdon Raportointiin Esite
208 KB, päivitetty 28.3.2017


Yhteyshenkilöt

Mitkä ovat Teidän tiedolla johtamisen ratkaisujen tarpeet? Ota yhteyttä!

Esimerkkejä tiedolla johtamisen teemoista, joihin tarjoamme ratkaisujamme:

  • Kunnan johdon tuloskortti ja avainmittarit
  • Kunnan palveluiden kysynnän suunnittelu ja vertailu eri alueilla
  • Kunnan talous ja HR-toiminnan, prosessien ja kustannusten läpinäkyvyys ja ajantasainen seuranta organisaation eri hierarkiatasoilla
  • Tekninen toimi - Kiinteistöjen salkutus ja korjausvelan jakautuminen käyttötarkoituksittain

  • Varhaiskasvatus - Päiväkotien täyttö- ja käyttöasteet ja lasten sairauspoissaolot päiväkodeittain
  • Sivistystoimi - Oppilaiden poissaolot ja opettajien kelpoisuudet kouluittain ja ikäryhmittäin

  • Tietohallinto - Projektisalkun hallinta