FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Hyvinvointi- ja sotepalvelut

Autamme suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin.

FCG:n Hyvinvointi- ja sotepalvelut ylläpitää ja kehittää useita sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiä analysoinnin, seurannan ja johtamisen tueksi.

Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti. Kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. FCG hallinnoi luokitustuotteita, jotka tuottavat juuri tätä tietoa. 

Asiantuntijamme ovat perehtyneet erityisesti kunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen ja arviointiin, talous- ja palvelutarve-ennusteiden laadintaan, palveluverkkojen suunnitteluun sekä kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurantaan.

Konsultoinnissä hyödynnämme sähköistä hyvinvointikertomusta, FCG:n vahvoja luokitustuotteita (FIM®, NordDRG, pDRG, EPR, RAFAELA®, RAVA®, TUVA®), analysointivälineitä (QlikView), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme.

ICT-palvelumme tarjoavat konsultointipalveluja liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan, sähköiseen asiointiin, projekti- ja hankejohtamiseen sekä hankintakilpailutuksiin. Teemme myös tieto- ja viestintätekniikan strategista suunnittelua ja  kehitystyötä.

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista. 

FCG on tiedolla johtamisen asiantuntija

Maija Valta
Maija Valta
Toimitusjohtaja
Hallinto
maija.valta a fcg.fi
+358 44 270 0612


Capture

Lue lisää hyvinvointi- ja sotepalveluistamme
sotetieto.fi