FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

ARVOA-menetelmä perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön

ARVOA-menetelmä on apuväline asiakasperheen toimintakykyyn vaikuttavien riskitekijöiden ja voimavarojen arviointiin.

Arvoa 800x400


ARVOA-menetelmä auttaa työntekijää kartoittamaan asiakasperheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarat, jolloin perhe voidaan ohjata juuri heitä parhaiten tukeviin palveluihin. ARVOA on selainpohjainen sovellus,

Apua palvelusuunnitelman tekemiseen
• Menetelmän avulla tuodaan näkyväksi asiakasperheen toimintakyky sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta helposti ymmärrettävänä kuvaajana. Menetelmän tuottamaa tietoa voidaan käyttää perustana asiakasperheen palvelusuunnitelmalle.

Helposti käyttöön
• Menetelmäi toimii selainpohjaisella sovelluksella, joten sen käyttöönottaminen on helppoa. Arvioinnin tekeminen on nopeaa sekä työntekijälle että asiakkaalle, joka voi täyttää itsearviointilomakkeen myös omatoimisesti verkossa.
• Arvioinnin jälkeen työntekijä näkee heti muutokset perheen toimintakyvyssä ja avuntarpeessa.

Päätöksenteon tukena
• ARVOA-menetelmän avulla saadaan tuotettua asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit. Tietojen avulla voidaan seurata palveluiden vaikuttavuutta ja verrata yksittäisiä toimipisteitä toisiinsa. Aineiston avulla on myös mahdollista toteuttaa rekisterinpitäjäkohtainen tai alueellinen poikkileikkaustutkimus.

ARVOA-menetelmän kehitys on siirtynyt Kuntaliitolta FCG:lle tänä syksynä.

Ota yhteyttä!

Satu Kainulainen
Satu Kainulainen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
satu.kainulainen a fcg.fi
+358 40 820 0878