FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Johdon konsultointi

Menestyvä organisaatioiden johtaminen koostuu hyvästä johtamisesta, soveltuvista rakenteista, toimivasta ohjausjärjestelmästä, sujuvista palveluprosesseista, toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, henkilöstön hyvinvoinnista, monipuolisesta sidosryhmätyöstä ja tasapainoisesta taloudesta.

FCG Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän toiminta koostuu erityisesti julkishallinnon johdolle suunnatuista palveluista strategisen johtamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, ict-palveluiden ja toimintamallien konsultoinnin ja tutkimuspalveluiden muodossa.

Tunnemme julkisen hallinnon ja erityisesti kuntien toimintaympäristön ja toimintalogiikan syvällisesti ja hyödynnämme asiakasprojekteissamme niin FCG- kuin Suomen Kuntaliitto -konserninkin asiantuntijoita.

Toimintamme pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Tuemme aktiivisesti hyvää johtamista, jonka seurauksena organisaatio palvelee laadukkaasti ja tehokkaasti asiakkaitaan ja kuntalaisia. Yhteistyömme on aktiivista myös yliopistoihin ja muihin tutkimus- ja kehitysyhteisöihin.

Toimintamme tuloksena asiakkaamme 

 • kyvykkyys johtaa ja uudistua kasvaa
 • uudistavat toimintamallejaan ja käytäntöjään strategiansa mukaisesti
 • ylläpitävät ja kehittävät toimintakulttuuria, joka on vastuullinen, tuloksellinen ja riskit hallitseva.


Lue uusi julkaisumme: Uuden valtuustokauden johtamisjärjestelmät - Tulevaisuuden kuntaa tekemässä (2017)

Julkaisu kuvaa tiiviissä muodossa kuntalain uudet mahdollisuudet johtamisjärjestelmän ajantasaistamiseksi, konkretisoi tapausesimerkkien kautta uudistamiselle asetettuja tavoitteita ja ensivaiheen kokemuksia sekä pohtii kuntien uudistamisen ja strategiaprosessin kipukohtia.

Tulevaisuuden kuntaa tekemässä
980 KB, päivitetty 16.2.2017

Löydä ratkaisun avaimet!

Yhteyshenkilö

Tommi Patanen
Tommi Patanen
Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän johtaja
Konsultointi
tommi.patanen a fcg.fi
+358 40 080 1094

konsultointi a fcg.fi


Seuraa Konsultointi nyt -blogiamme.

Johdon ja palvelujen konsultoinnin referenssejä

 • Nova Schola Finlandia II -verkosto

  Nova Schola Finlandia II -verkosto

  Oppimisen tavat, opetus, välineet ja oppimisympäristöt ovat monipuolistuneet digitalisaation ja mobilisoitumisen myötä. Opetussuunnitelma edellyttää kouluilta työtapojen, toimintakulttuurin ja ...

  Lue lisää

 • Ulvila - automaattisesti paras!

  Ulvila - automaattisesti paras!

  Hankkeessa olivat tiivisti mukana strategiatyön ohjausryhmä, valtuutetut sekä sidosryhmät. Kuntalaisille suunnattiin kysely. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä asukkaiden osallistumis- ...

  Lue lisää