FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Strategiat elämään

Toimintaympäristön ja kuntien roolin muuttuessa tarvitaan entistä vahvempaa strategista otetta.

Tulevaisuuden kuntaa uudistetaan ihmisille ja yhteisöille. Tavoitteena on kunta, joka pärjää kilpailussa yritysten sijoittumispäätöksissä, asuinpaikan houkuttelevuudessa ja kuntaorganisaation osaavan työvoiman rekrytoinnissa. Kunta ylläpitää elinvoimaa ja hyvinvointia, talouden liikkumavaraa unohtamatta.

Muutosten ymmärtäminen ja ennakointi ovat toimivan strategian perusta. Uuden kuntalain vaateiden mukainen strategia tehdään poliittisen ja ammatillisen johdon toimesta huomioiden henkilöstö, kuntalaiset ja sidosryhmät. Vuorovaikutuksella erilaiset näkemykset muovataan yhteiseksi tahdoksi ja tavoitteiksi. 

FCG:llä on kuntakentän monipuolisin ja laajin kokemus strategia- ja ohjelmatyös-kentelystä.

Kunta- ja kaupunkistrategiat sekä kuntaomisteisten yhteisöjen strategiat:

 • Strategiaprosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen

Strategiatyötä tukevat muut palvelumme:


 • Strategian toteutumista tukevien ohjelmien konsultointi
 • Strategian arvioinnit
 • Ennakointi- ja tulevaisuustarkastelut
 • Kuntalais-, sidosryhmä- ja henkilöstökyselyt
 • Työkalut ja toimintatavat strategian seurantaan ja tavoitteiden mittarointiin, mm. Sähköinen strategialähtöinen talousarvio (eSTA)

Laitetaan yhdessä kuntanne strategiat elämään!

Lue näkemyksiä strategioihin Konsultointi nyt -blogistamme!


Strategiat Elamaan 2017
192 KB, päivitetty 22.2.2017

Yhteyshenkilöt

Sirpa Korhonen
Sirpa Korhonen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
sirpa.korhonen a fcg.fi
+358 50 366 7771
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Projektijohtaja
Johdon ja palvelujen konsultointi
kimmo.haapasalo a fcg.fi
+358 40 520 3020
Tommi Patanen
Tommi Patanen
Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän johtaja
Konsultointi
tommi.patanen a fcg.fi
+358 40 080 1094

Strategia referenssejä

 • Ulvila - automaattisesti paras!

  Ulvila - automaattisesti paras!

  Hankkeessa olivat tiivisti mukana strategiatyön ohjausryhmä, valtuutetut sekä sidosryhmät. Kuntalaisille suunnattiin kysely. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä asukkaiden osallistumis- ...

  Lue lisää