FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Talouden palvelut

Tarjoamme palveluja kuntasektorin talouden ja hallinnon arviointia ja kehittämistä varten.

Tuotamme kohdennettuja talouden ja hallinnon arviointi- ja konsultointipalveluita kunnille, kuntayhtymille sekä kuntien konserniyhteisöille. Organisaation menestymiselle on välttämätöntä tuloksellinen toiminta, vaikuttavuus ja tasapainoinen talous. Tarjoamme ulkopuolista kunnallistalouden ja -johtamisen sekä prosessin toteuttamisen vahvaa erityisosaamista. Tuemme kuntien ja kuntakonsernien johtoa talouden tasapainottamisohjelmien suunnittelussa, laatimisessa ja toimeenpanossa sekä tuotamme teknisten tukipalveluiden arviointi- ja järjestämisselvityksiä sekä kiinteistöjen ja toimitilojen strategisen suunnittelun palveluita.

Talouden arviointi ja tasapainottaminen

Lisäksi tarjoamme talouden ja tuloksellisuuden palvelujamme osana muita toimeksiantojamme.


Lue aiheesta lisää asiakaslehdestämme:

Fcg Consulting People 2 13 6
74 KB, päivitetty 24.2.2015

Yhteyshenkilö

Tommi Patanen
Tommi Patanen
Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän johtaja
Konsultointi
tommi.patanen a fcg.fi
+358 40 080 1094


Yhtiöjärjestelyt ja yhtiöittäminen


Tukipalveluiden talouden tasapainottaminen

Tukipalvelut

Talouden referenssejä