FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG:n kansainvälinen toiminta

FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on pitkä ja vaikuttava, yli viiden vuosikymmenen mittainen historia. Tämä liiketoiminta koostuu sekä kotimaasta käsin koordinoidusta kansainvälisestä kehityskonsultoinnista ja suomalaisen osaamisen viennistä että FCG:n kansainvälisten tytäryhtiöitten toiminnasta. Liiketoimintaryhmä tuo yli 40 % FCG-konsernin liikevaihdosta. Kansainvälisiä kehityshankkeita on toteutettu vuosien aikana tuhansia yli 150 maassa.


Kansainvälisen konsultoinnin laajimmat hankkeet vuonna 2013 olivat Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminta painottui pitkälti ympäristökonsultointiin, vesi- ja jätehuollon kehittämiseen sekä muuhun luonnonvarojen vastuullisen käyttöön liittyvään hanketoimintaan. Hyvinvoinnin ja koulutuksen sektorit samoin kuin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvä konsultointi ovat kasvavia kehityskonsultoinnin alueita. Kaikissa näissä hankkeissa keskeistä on vastuullinen ja kestävään kehitykseen pohjautuva toiminta.

FCG:n kansainvälinen konsultointi pohjautuu pitkälti kansainvälisten rahoittajien rahoittamiin hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Nämä hankkeet voivat liittyä esimerkiksi luonnonvarasektorin kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen, vesihuoltoon ja sanitaatioon, yhdyskunta- ja infrasuunnitteluun sekä opetusalan ja hallinnon kehittämiseen tai esimerkiksi hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja erilaisiin, toimeksiantajille tehtyihin selvityksiin. Suomessa hankkeiden päärahoittaja ja tärkeä yhteistyökumppani on Suomen ulkoasiainministeriö. Maailmanlaajuisesti muita tärkeitä rahoittajia ovat esimerkiksi Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja EU.

Moz Idppe 127


Kaikki FCG:n tytäryhtiöt tekevät myös kehityskonsultointiin liittyviä hankkeita, mutta eri yhtiöt toimivat maantieteellisesti hieman eri alueilla. FCG-konserniin vuonna 2007 liittynyt Ruotsin tytäryhtiö SIPU International AB (nykyään FCG Sweden), on tehnyt vuodesta 1981 lähtien kansainvälistä kehityskonsultointia ja koulutusta erityisesti Balkanin alueella ja Afrikassa. FCG Swedenin konsultointihankkeissa tärkein rahoittaja on SIDA, Ruotsin valtion kehitysyhteistyöorganisaatio. Tämän lisäksi yhtiön hankkeita rahoittavat mm. Euroopan Unioni ja Maailmanpankki.

Toinen merkittävä FCG:n ulkomainen tytäryhtiö POVVIK AD toimii Bulgariassa. POVVIK on erikoistunut ympäristökonsultointiin, erityisesti ympäristövaikutusten arviointeihin. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Bulgarian ministeriöt ja useat energiasektorin organisaatiot Balkanin alueella. Asiakkaisiin kuuluu myös kansainvälisiä yhtiöitä, jotka toimivat energiasektorin lisäksi esimerkiksi kaivosteollisuudessa sekä tekstiili- ja kemianteollisuudessa.

FCG:llä on lisäksi ulkomainen tytäryhtiö Uudessa-Seelannissa (FCG ANZDEC Ltd). FCG ANZDECilla on yli 35 vuoden kokemus kehityskonsultoinnista yli 45 maasta erityisesti Tyynenmenren alueella. Sen toteuttamien hankkeiden tärkein rahoittaja on Aasian Kehityspankki ja projektit ovat keskittyneet erityisesti kestävän kehityksen mukaisiin maanviljelyn, luonnonvarojen hallinnan sekä ilmastokonsultoinnin hankkeisiin.

Kansainvälistä toimintaa esitellään tarkemmin FCG:n englanninkielisillä nettisivuilla

Ota yhteyttä!