FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ennakoiva hanketoiminta

Ennakoiva hanketoiminta tähtää uusiin aloituksiin sekä toimintamalleihin niin kotimaassa kuten ulkomaan hankkeissakin. Proaktiivisessa hanketoiminnassa edistämme yrityksien sekä yhteisöjen siirtymistä kansainvälisillä markkinoilla, ja siten pyrimme edesauttamaan asiakkaidemme kasvua ja menestystä toimialasta riippumatta. Vahvuutemme on laajat verkostot Itäeuroopassa, EU:ssa sekä EU:n hakijamaissa ns. transitiomaissa. Myös Venäjällä kuuluu vahvuusalueeseemme.

Meidän tehtävänämme on etsiä asiakkaan tarpeisiin perustuvia ratkaisuja. Edistämme asiakkaidemme kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla heitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Käytössämme on koko FCG konsernin henkilöstö ja toimipisteet, niin ulkomailla kuin Suomessakin.

Asiantuntijamme auttavat yrityksiä saamaan tietoa kohdemarkkinoista, jalkautumaan valituille markkinoille ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. Laaja kumppaniverkostomme takaa myös paikallisen asiantuntijuuden, ja siten voimme edesauttaa riskienhallintaa.

Palvelumme sisältää esimerkiksi seuraavia palveluita:

Projektinjohto- ja rahoituspalvelut
FCG:llä on pitkä kokemus IFI-rahoittajien (EU, WB, ADB, EBRD, EIB ) hankkeista, ja olemme valmiit auttamaan yrityksiä tarjoamaan erilaisia palveluita IFI-rahoitukseen liittyen. Seuraamme jatkuvasti IFI-rahoittajien aktiivisuutta eri alueilla, ja voimme tehdä myös sitä puolestanne esimerkiksi tarjousseurannan kautta. Tiimimme onvalmis tekemään tai avustamaan tarjoustyössä erilaisille rahoittajille – maasta riippumatta.

KV-puolella meillä on vuosikymmenten kokemus kansainvälisten hankeiden seurannasta ja johtamisesta. Voimme tarjota teille hankkeiden talousseurantaa sekä projektinjohto-palveluita. Tarvittaessa voimme etsiä myös teille yksittäisiä asiantuntijoita, tai valmiin tiimin.

Tekniset ja taloudelliset asiantuntijapalvelut
Yritysten ja yhteisöjen kehittäminen on ollut aina FCG:n vahvuusaluetta. Asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan tekniset tai taloudelliset ongelmakohdat, ja esittämään kustannustehokkainta ratkaisua.
Investointien suunnittelu ja hinnoittelu on myös tärkeä osa palveluistamme, jota toteutamme useassa maassa erilaisille rahoittajille sekä yrityksille. 

Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät neuvonantajapalvelut sekä markkinatutkimuspalvelut
Proaktiivisessa hanketoiminnassa tarjoamme asiakkaillemme:
• Markkinapotentiaalin sekä niihin liittyviä selvitys- ja tunnistuspalveluita
• Edesautamme asiakkaidemme siirtymistä uusiin maihin.
• Riskien tunnistus- ja hallintapalveluita.
• Talous- ja veroneuvontapalveluita eri maissa.
• Yritysostoihin liittyvät due diligence ja auditointipalvelut.

Tarjoamme myös kansainvälisesti erilaisia due diligence -palveluita sekä markkinaselvityksiä.  Meillä on käytössä globaali yhteistyöverkostomme omien asiantuntijoiden lisäksi, ja siten pystymme tarjoamaan palveluita melkein missä maassa vain.

Ennakoivaa hanketoimintaa esitellään tarkemmin FCG:n englanninkielisillä nettisivuilla  
 

Yhteyshenkilö