FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kehityskonsultointi

FCG:n kehityskonsultoinnilla on jo yli 40-vuotinen historia. Koko kansainvälinen toiminta pohjautuu pitkälti kansainvälisten rahoittajien rahoittamiin kehityshankkeisiin eri puolilla maailmaa. Kehityskonsultointi kattaa n. 90 % FCG Internationalin liikevaihdosta. Olemme toteuttaneet noin 5000 kansainvälistä kehityshanketta jo yli 150 maassa.

Kaikki FCG:n tytäryhtiöt, ennen kaikkea FCG Sweden ja FCG ANZDEC, tekevät myös kehityskonsultoinnin hankkeita, mutta toimivat osin eri sektoreilla ja maantieteellisesti osin eri alueilla.

Suomessa kehityshankkeiden päärahoittaja ja tärkeä yhteistyökumppani on Suomen ulkoasiainministeriö. Muita maailmanlaajuisesti tärkeitä rahoittajia ovat Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja EU. Tyypillinen asiakas voi olla myös jonkin kohdemaan ministeriö.

FCG:n kansainvälisen kehityskonsultoinnin painopiste on Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminta painottuu ympäristökonsultointiin, vesi- ja jätehuollon kehittämiseen sekä muuhun luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön liittyvään konsultointiin. Hyvinvoinnin ja koulutuksen sektorit samoin kuin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvä konsultointi ovat kehityskonsultoinnin kasvavia alueita. Kaikessa kehityskonsultoinnissa on keskeistä vastuullinen ja kestävään kehitykseen pohjautuva toiminta. Hyvä hallinto, ihmisoikeudet, eriarvoisuuden vähentäminen ja ympäristö/ilmastokestävyys ovat läpileikkaavia teemoja kaikessa projektityössämme.

Kehityskonsultointia esitellään tarkemmin FCG:n englanninkielisillä nettisivuilla


Yhteyshenkilöt

Auli Keinänen
Auli Keinänen
Regional Director, Asia
auli.keinanen a fcg.fi
+65 9639 1532, Singapore
Jorma Peltonen
Jorma Peltonen
Director, Development Consulting
jorma.peltonen a fcg.fi
+358 40 513 7147