FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Osaamisen vienti

Finnish Knowledge Exports (FKE) auttaa terveys- ja hyvinvointialan organisaatioita, yrityksiä ja muita toimijoita kehittämään, tuottamaan ja välittämään hyvinvointialan palveluja suomalaiselle ja ulkomaalaisille asiakkaille. Tiimi johtaa terveydenhuollon palveluyksikköjen, etenkin liikkuvien terveyspalvelujen, suunnittelua, valmistamista ja markkinoimista.

Liikkuvat terveyspalvelut, mobiiliklinikat (Mobile Health Clinics), tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden vähentää terveyspalvelujärjestelmään kohdistuvaa kustannus- ja kattavuuspainetta ja lisätä sen tasa-arvoisuutta.

Liikkuvien terveyspalvelujen avulla, FKE on mukana tuottamassa terveys- ja hyvinvointialan palveluja harvaan asutuille seuduille ja henkilöille, joiden liikkuvuus iän, sairauden, huumeongelmien tai vähävaraisuuden vuoksi on haastavaa.

Ulkomailla MHC on suomalaisen terveysteknologian “showcase” ja vientituote, jota markkinoidaan Venäjän kaupunkien taajamien terveydenhuollon kohentamiseksi, Lähi-idän perusterveydenhuollon kattavuuden lisäämiseksi, Kiinan senioreiden hyvinvointitarpeiden tyydyttämiseksi ja kehittyvien maiden perusterveydenhuollon turvaamiseksi. 

Mobiiliklinikkapalvelun hyödyt

 1. Tarjoaa korkeatasoista perusterveydenhuoltoa kustannustehokkaasti
 2. Perustuu potilaslähtöiseen ennaltaehkäisevän ja parantavan hoidon tarjontaan.
 3. Tuo terveyspalveluita haja-asutusalueille
 4. Madaltaa terveydenhoitoon hakeutumisen kynnystä syrjääntyneille.
 5. Vähentää terveyseroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä
 6. Nopeuttaa hoitoon pääsyä
 7. Lisää asiakkaiden terveyspalveluihin liittyvää valinnanvapautta
 8. Helpottaa lääkkeiden saamista syrjäseuduilla
 9. Nopeuttaa erikoissairaanhoitoon pääsyä.
 10. Kohentaa kansanterveyttä.


Etabloitumispalvelut

Yhdysvalloissa on suuret sisämarkkinat, paljon rahoittajia ja sen merkitys Suomelle tulee nousemaan huomattavasti neuvottelun alla olevan EU:n ja USA:n välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen, TIPP:n myötä.

Finnish Knowledge Exports (FKE) tarjoamiin etabloitumispalveluihin kuuluvat

 • yhteistyökumppaneiden löytäminen
 • markkinatuntemuksen syventäminen,
 • liiketoimintasuunnitelman- ja konseptin räätälöinti
 • sopivan yritysmuodon ja toimintapaikkakunnan valintaohjeistus,
 • luotettavan henkilökunnan rekrytointi.

FCG auttaa yritystä perustamiseen liittyvien asiapapereiden toimittamisessa, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tunnistamisessa ja kontaktiverkostojen avaamisessa.

FCG:n laajat ja useiden vuosien ajan tuntemat asiantuntijaverkostot ovat käytettävissä yrityksen viestintä- ja brändäämispalveluihin, sopimusneuvotteluihin, tilinpitoon ja verotukseen liittyvissä asioissa.

FCG:n asiantuntijoihin kuuluu sekä suomalaisia että amerikkalaisia osaajia, joilla on kymmenien vuosien kokemus USA:n yksityissektorilla toimimisesta. He tuntevat maan liiketoimintakulttuurin ja kommunikaatiotyylin. Heidän avullaan voit luoda yrityksen tai tytäryhtiön, joka on kilpailukykyinen ja innovatiivinen heti perustumisesta lähtien.

Yhteyshenkilöt