FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Viestintä ja asiakaspalvelu

Selkeä virka- ja asiointikieli antaa kuntalaiselle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja saada äänensä kuuluviin. Ymmärrettävät asiakaskirjeet, listatekstit ja lomakkeet helpottavat asiointia. Samalla viranomaiset säästävät aikaa ja vaivaa, kun vaikeaselkoisista teksteistä aiheutuvat tiedustelut ja epäselvyydet.  

Viestinnän osaamista tarvitaan myös työyhteisöjen sisällä. Kun viestintä onnistuu, on henkilökunnan helpompi ymmärtää rakenteiden ja palveluprosessien uudistamisen välttämättömyys, hyväksyä vaikeatkin päätökset ja perustella ne edelleen asiakkaille ja kuntalaisille. Viestintä hyvin hoidettuna parantaa työilmapiiriä ja asiakastyytyväisyyttä, lisää sitoutumista työnantajaan ja palveluntarjoajaan sekä tehostaa toimintaa. 

Koulutuksen aiheita ovat esimerkiksi

  • hyvä virkakieli
  • muutosviestintä
  • kriisiviestintä ja maineenhallinta
  • verkkoviestintä
  • asiakasviestintä ja -palvelu
  • markkinointi

Koulutusta asiakaspalveluun ja sihteerityöhön

Sihteereille ja palveluneuvojille suunnitteluissa koulutuksissa kertaat julkishallinnon asiakaspalvelua ohjaavaa lainsäädäntöä sekä henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen liittyviä säädöksiä toimistotyön näkökulmasta. Saat valmiuksia kehittää työpaikkasi asiakasviestintää, hiot omaa viestintätyyliäsi sekä päivität oikeakielisyyteen liittyvät taitosi ajan tasalle.

Monissa koulutuksissa käsitellään myös sekä oman työn että työpaikan yhteisten käytäntöjen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Saat vinkkejä, joiden avulla voit onnistua entistä paremmin vaativissa palvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Kuulet ja keskustelet kollegoiden kanssa,  miten työn muuttuessa voidaan luoda ja vahvistaa myönteisiä toimintamalleja sekä miten oma osaaminen ja asenne vaikuttavat hyvinvointiisi ja työsi tuloksiin.

Tutustu ajankohtaiseen viestintäkoulutukseen

Onnistu podcastin toteuttamisessa + striimaus (10.3.2020)

10.3.2020 - 10.3.2020
Radisson Blu Royal Helsinki + striimaus, Runeberginkatu 2 00100 HELSINKI
Näytä lisää

Some-passi (18.3.2020)

18.3.2020 - 23.3.2020
Webinaareja + Radisson Blu Grand Hotel Tammer, Satakunnankatu 13 33100 TAMPERE
Näytä lisää

Selkeää virkakieltä (19.3.2020)

19.3.2020 - 19.3.2020
Radisson Blu Grand Hotel Tammer, Satakunnankatu 13 33100 TAMPERE
Näytä lisää

Mainonta Facebookissa ja Instagramissa -webinaari (23.3.2020)

23.3.2020 - 23.3.2020
webinaari
Näytä lisää

Tietosuoja kunnan viestinnässä -webinaari (26.3.2020)

26.3.2020 - 26.3.2020
Webinaari
Näytä lisää

Ulkomainonnan pelisäännöt (14.5.2020)

14.5.2020 - 14.5.2020
Webinaari
Näytä lisää

Tietosuoja ja sosiaalinen media (19.5.2020)

19.5.2020 - 19.5.2020
Webinaari
Näytä lisää

Hyvää virkakieltä! (1.1.10000)

Yhteyshenkilö

Paula Mäki
Paula Mäki
Koulutuspäällikkö, Yhdyskunta ja ympäristö, Viestintä ja toimistotyö
paula.maki a fcg.fi
+358 44 278 6728