FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen tuottavat mitattavaa lisäarvoa

Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen ja pelillistäminen antavat uudenlaisia lähestymistapoja suunnitteluun. Palvelumuotoilussa kerätään käyttäjätieto ja sen jälkeen kehitetään uusia tuotteita ja palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Näin saadaan käyttäjätieto hyödynnettyä yhdessä kehittämisen työvaiheessa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on voimakkaasti kasvava tiedolla johtamisen suunnittelumenetelmä, joka tuo käyttäjän tarpeet osaksi suunnittelutyötä. Me yhdistämme ympäristöstä ja rakennuksesta saatavan teknisen tiedon ja käyttäjätiedon. Muotoilupalvelujen avulla parannamme rakennettua ympäristöä, tehostamme tilojen käyttöastetta ja luomme uudenlaisia moneen käyttöön soveltuvia sisä- ja ulkotiloja. 

Palvelumuotoiluprosessimme sisältää

  • tutkimuksellisen tiedonkeruun
  • lean-ohjatun suunnittelun
  • testauksen virtuaalisessa tietomallissa

Palvelumuotoilumenetelmämme sopivat hyvin työ-, oppimis- ja sote- sekä kaupunkiympäristöjen kehittämiseen.

Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen mahdollisten tulevien käyttäjien kanssa. Menetelmän arvo syntyy sekä osallistujan kokemuksista sekä yhteisessä prosessissa syntyvien tulosten hyväksyttävyydestä. Yhteiskehittäminen sopii esimerkiksi yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien palveluiden ja käytäntöjen innovoinniksi tai olemassa olevien palvelujen kehittämiseksi. 

Tarjoamme innovoivaa yhteiskehittämisen lähestymistapaa esimerkiksi

  • työpajoissa
  • sosiaalisen median kanavissaMeillä on kokemusta yhteiskehittämistapahtumien järjestämisestä sekä uusien muun muassa paikkatietoon perustuvien työkalujen innovoinnista.

Pelillistäminen

Peli tarjoaa uuden tavan tutun ympäristön tai palvelun kokemiseen. Pelillistäminen houkuttaa käyttäjät mukaan palvelujen suunnitteluun ja lisää käyttäjäpalautteen määrää. Suunnittelutyökaluna peli innostaa mukaan erityisesti hiljaisia kohderyhmiä kuten nuoria, naapurustoaktiiveja ja taloyhtiöiden edustajia.

Toteutamme pelillistämisen avulla esimerkiksi

  • kaupunkisuunnittelun vaihtoehtojen arviointia
  • puisto- ja vihersuunnittelua
  • matkatutkimuksia 

Esimerkkejä pelillistämisen keinoin tuottamistamme palveluista ovat vanhan lähiön täydennysrakentamisen suunnittelua käynnistävä Siltamäki-peli ja Helsingin seudun liikenteen matkatutkimus 

Palvelutuotanto

Sipoonlahden koulu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy ja FCG:n pedagoginen asiantuntijuus, sisustus-, LVIA-, energia-, sähkö-, rakenne-, geo-, katu- ja hulevesisuunnittelu ja sisäilmapalvelut. Kuva: Kuvio Oy. 

Palvelumuotoilu Julkiset Rakennukset
3.4 MB, päivitetty 16.9.2019

Yhteyshenkilö

Jani Päivänen
Jani Päivänen
Johtava asiantuntija, tiimipäällikkö
Alueidenkäytön konsultointi
jani.paivanen a fcg.fi
+358 40 056 0626
Veli-Matti Tolppi
Veli-Matti Tolppi
Sisustusarkkitehti/Tiiminvetäjä
Arkkitehtuuri
veli-matti.tolppi a fcg.fi
+358 41 507 8276


Fcg Palvelumuotoilijat
475 KB, päivitetty 16.9.2019