FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG Torni

Liikenne on muuttumassa nopeasti palvelukeskeiseksi. FCG Torni on uudenlainen julkiselle ja yksityiselle sektorille suunnattu henkilö- ja tarvikekuljetusten tilauskeskus.

Fcg Torni Liikennepalvelut

Julkisella sektorilla on lain edellyttämä vastuu järjestää kuljetuksia erityisryhmille. Markkinoille muodostuu uudet henkilökuljettamisen markkinat, joilla toteutetaan myös lakisääteiset julkiset henkilö- ja tarvikekuljetukset. Uusia ratkaisuja käyttämällä turvataan palvelujen saatavuus, edistetään kestävää kehitystä ja säästetään rahaa.

FCG Torni toimii tilauskeskuksena ja järjestää SHL- ja VPL-kuljetuksia valtakunnallisesti. Toimimme Kokkolassa ja Helsingissä. 

Uudenlainen toimintamalli jarruttaa kustannuksien nousua laskematta palvelutasoa. Tehokkuutta saadaan aikaan yhdistelemällä erilaisia kuljetusmuotoja: julkisia ja yksityisiä sekä henkilö- ja tarvikekuljetuksia. Kuljetusten yhdistely, ketjuttaminen ja optimointi tuottavat suoria säästöjä, vähentävät päästöjä ja mahdollistavat kuljetusvolyymin kasvun. 

Kun samassa kyydissä on hoivahenkilöstöä, lääkkeitä, sairaalatarvikkeita, postilähetyksiä, ruokatoimituksia ja nettikaupan paketteja, saadaan monta asiaa hoidettua nopeammin, eikä ajoneuvojen tarvitse ajaa tyhjinä. Älykkään liikenteen ratkaisuista hyötyvät kaikki osapuolet. 

Asiakkaittemme käyttämät sovellukset ovat helppokäyttöisiä ja niiden suunnittelua on toteutettu Design for All -periaatteilla, millä varmistetaan paras käytettävyys ja saavutettavuus. Kuljettajien käytössä on omat sovellukset ja tuotamme kuljetusyrityksille kirjanpitoon valmiit raportit. 

Tulemme mielellämme esittelemään palvelujamme! 

Ota yhteyttä!

Logo Capture
Heikki Rajasalo
Heikki Rajasalo
Toimitusjohtaja
Hallinto
heikki.rajasalo a fcg.fi
+358 44 704 6290
Client App Driver App

Kunta-MaaS®