FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Rakennusterveys ja sisäilmasto

Rakennusterveys ja sisäilmasto


Helsingin yliopisto, Athena

Helsingin yliopisto, Athena-rakennus. Alunperin dissektiosalina, sittemmin liikuntatilana, toiminut tila muutettiin avoimeksi työympäristöksi.Suojellun, vanhan rakennuksen tilat, pinnat, tekniikka ja ilmanvaihto päivitettiin vastaamaan nykyaikaisen työ­ympäristön vaatimuksia.

FCG tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi
sekä apua uudisrakentamisen hyvän sisäilmaston rakentamiseen ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseen. Laadukkaissa palveluissamme kiinnitämme erityistä huomiota rakennusterveyteen.

Korjausrakentaminen

 • Rakenteiden riskikartoitus ja -analyysi
 • Talotekniikan ja materiaalien sisäilma­riskien arviointi
 • Tutkimussuunnitelman laatiminen
 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kunto­tutkimus
 • Altistumisolosuhteiden arviointi
 • Korjausvaihtoehtojen arviointi ja kustannus­laskenta
 • Korjaus- ja uudisrakentamisen elinkaari­kustannusvertailu
 • Kosteusvauriokorjaussuunnittelu ja korjaus­töiden valvonta
 • Hankesuunnitteluvaiheen tervetalo-ohjaus
 • Rakennusfysikaalinen mallinnus

Uudisrakentaminen

 • Suunnitteluvaiheen tervetalo-ohjaus, suunnitelmien riskiarviointi
 • Rakennuttamisen tervetalo-ohjaus, urakka-asiakirjojen arviointi
 • Rakentamisvaiheen tervetalo-ohjaus, työmaan ohjeistus ja valvonta
 • Rakennusfysikaalinen mallinnus
 • Kosteudenhallintakoordinaattori- ja kuivaketju 10- tehtävät

Muut palvelut

 • Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tuki sisäilma­ongelmatilanteessa
 • Sisäilmaryhmien ulkopuoliset asiantuntijapalvelut
 • Kiinteistöjen ylläpidon ohjaus rakennusterveys­näkökulmasta
 • Riskikartoitukseen pohjautuva kiinteistökannan arviointi 

Koko ketju kuntoon

Onnistunut rakennuksen korjaaminen ja sisäilmahaittojen poistaminen edellyttää osaamista hankkeen kaikissa vaiheissa kuntotutkimusten tilaamisesta korjaustöiden valvontaan ja jälkiseurantaan. Jos joku vaihe epäonnistuu, seurauksena voi olla ongelmien jatkuminen.

Myös uudisrakentamisessa tulee huomioida rakennuksen terveellisyys kaikissa tilanteissa alkaen hankkeen tavoitteiden asettamisesta päätyen huolto-ohjeiden laatimiseen. Sisäilmaongelmien taustalla ovat useimmiten liian kosteaksi jääneet rakenteet, väärät materiaalivalinnat tai ilmanvaihdon
toimintahäiriöt.


Yhteyshenkilö

Harri Nyman
Harri Nyman
Toimialajohtaja
Rakennusterveys ja sisäilmasto
harri.nyman a fcg.fi
+358 40 704 2269

Helsinki

Teemu Roine
Teemu Roine
Kuntotutkija, tiimipäällikkö
Rakennusterveys ja sisäilmasto
teemu.roine a fcg.fi
+358 44 750 5337

Tampere

Jussi Aromaa
Jussi Aromaa
Tiimipäällikkö
Rakennusterveys ja sisäilmasto
jussi.aromaa a fcg.fi
+358 40 169 5126

Turku

Sauli Kodisoja
Sauli Kodisoja
Tiimipäällikkö
Rakennusterveys ja sisäilmasto
sauli.kodisoja a fcg.fi
+358 41 730 0603

Jyväskylä

Tuomas Tahvonen
Tuomas Tahvonen
Tiimipäällikkö
Rakennusterveys ja sisäilmasto
tuomas.tahvonen a fcg.fi
+358 40 911 5293

Kuopio

Timo Peltonen
Timo Peltonen
Tiimipäällikkö
Rakennusterveys ja sisäilmasto
timo.peltonen a fcg.fi
+358 40 484 4697
Tapio Rokkonen
Tapio Rokkonen
Tiimipäällikkö, rakennusterveysasiantuntija
Rakennusterveys ja sisäilmasto
tapio.rokkonen a fcg.fi
+358 44 7509 901

Vaasa

Joakim Ingves
Joakim Ingves
Aluepäällikkö
Suunnittelu ja tekniikka
joakim.ingves a fcg.fi
+358 44 431 4644

Kustannus- ja elinkaarilaskenta

Paavo Kero
Paavo Kero
Projektipäällikkö
Rakennusterveys ja sisäilmasto
paavo.kero a fcg.fi
+358 44 772 9001