FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tietomallintaminen

Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintatapa, jolla parannetaan suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistetaan johdonmukainen tietojen hyödyntäminen rakentamisessa.

Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintatapa, jolla parannetaan suunnittelutiedon hallintaa ja mahdollistetaan johdonmukainen tietojen hyödyntäminen rakentamisessa.

Tietomallintamisessa yhdistyy mallipohjainen, tietokantaan perustuva suunnittelu ja rakentamisen prosessienhallinta kokonaisuutena. Kolmiulotteista mallia hyödynnetään piirustusten tuottamisessa ja erilaisissa analyyseissa, kuten määrälistauksissa, lujuus- ja energia analyyseissa, suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lukuisissa muissa tarkasteluissa. Tietomalli on ennen rakentamista luotava prototyyppi, jonka avulla pyritään varmistamaan toimiva lopputulos.

Mallipohjaisen suunnittelun hyöty toteutuu parhaimmillaan usean suunnittelualan kokonaisuutena. Eri suunnitelmat voidaan yhdistää yhdeksi hankkeen yhdistelmämalliksi, jonka avulla havaitaan ristiriidat ja rakennettavuuden ongelmakohdat. Tietomallien avulla voidaan myös varmistaa hankkeen vaatimusten toteutuminen, tehostaa asiantuntijoiden yhteistoimintaa ja seurata rakentamisen etenemistä havainnollisten esitystenavulla.

Tärkein hyöty tietomallipohjaisessa toimintamallissa on tiedon uudelleenhyödynnettävyys. Visualisointi ei ole enää erillinen tehtävä, vaan sen pohja muodostuu suunnitelmien mukana. Esimerkiksi kunnossapitojärjestelmien tarvitsemat tiedot saadaan suoraan suunnitelmien tietokannoista ja erilaisissa kaivuutöissä voidaan koneita ohjata suunnitelmista tallennettujen koneohjauspintojen avulla. 

Yhteyshenkilö

Jarkko Räsänen
Jarkko Räsänen
Johtaja, tietojohtaminen ja digipalvelut
Suunnittelu ja tekniikka
jarkko.rasanen a fcg.fi
+358 41 503 1938