FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät

Tilastotietoja hyödynnetään monipuolisesti arvioinnin ja kehittämisen tukena myös konsultointihankkeissa.

Usein tilastotiedot ovat bencmarkingin ensimmäinen vaihe, niiden avulla valitaan kiinnostavimmat vertailukunnat, joiden tietoja syvennetään kerättävillä tiedoilla. Esimerkiksi odotekustannukset kertovat mitkä ovat kunnan suoritetta kohti lasketut kustannukset suhteessa vertailuryhmään.  

Elinvoimaisuuden kehitystrendien vertailua alueittain ja kunnittain voidaan hyödyntää esimerkiksi strategiatyössä. 

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät:

  • Palvelukustannusten vertailu, Odotekustannus-malli
  • Palvelurakenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu
  • Toimintaympäristöanalyysit, mm. hyvinvointi-indikaattorit
  • Elinvoimaisuuden kehitystrendit, mm. työpaikat, työvoima ja tuotanto vuoteen 2025
  • Vertti-vertailutietojärjestelmät

Yhteyshenkilö

Heikki Miettinen
Heikki Miettinen
Tutkimuspäällikkö
Johdon ja palvelujen konsultointi
heikki.miettinen a fcg.fi
+358 500 76 2675