FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kestävää elinvoimaa 2020

EVE-verkostohanke tukee kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista .

Eve


Laaja elinvoiman käsite jäsentyy kunnissa tuttujen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta; elinvoimaa voivat edistää kunnan kaikki toimialat.

EVE-verkoston tavoitteena on tukea kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista sekäantaa eväitä pitkän aikavälin strategiseen suunnitteluun ja elinvoiman edistämiseen.

Vuoden 2020 teemoja ovat mm.
• Kestävän elinvoiman luominen erikokoisissa kunnissa – kutistumisen ja kansainvälistymisen erityiskysymykset
• Uuden työn mahdollisuudet – työllisyysasteen nosto
• Elinvoiman ekosysteemit – kunta yritysten, asukkaiden sekä koulutus- ja tutkimusyksiköiden polttopisteessä
• Kehitysyhtiöiden rooli ja omistajaohjaus
• Kunta-valtiosuhde ja sopimukseen perustuva kehittäminen ja muu ajankohtaisten
hallinnon ja lainsäädännön kehittämishankkeiden seuranta

Verkoston toiminta muodostuu neljästä yhteisestä teemaseminaarista, keskustelusta vuorovaikutteisella oppimisalustalla ja organisaatiokohtaisesta työpajasta, joka räätälöidään vastaamaan kunnan ajankohtaista tilannetta.

Kaikille osallistujaorganisaatioille laaditaan Kuntaliiton elinvoimaindikaattoria syventävä elinvoimamittaristo, jonka pilotteina osallistujat toimivat. Kuntaliitto tukee verkostotyötä aihepiiriin liittyvällä selvityksellä. Esim. vuoden 2019 ja 2018 verkostojen puitteissa on selvitett kuntien innovaatiopolitiikan roolia ja elinvoiman johtamista ja organisointia.

Lisätietoja
Jarkko Huovinen
johtaja alueet ja yhdyskunnat
Kuntaliitto
jarkko.huovinen a kuntaliitto.fi
p. 040 531 665

Lisätietoja

Maria Vuorensola
Maria Vuorensola
projektipäällikkö
Johdon konsultointi
maria.vuorensola a fcg.fi
+358 40 7601 288
Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti
Johdon konsultointi
markku.pyykkola a fcg.fi
+358 50 044 2761