FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kestävää elinvoimaa 2020

EVE-verkostohanke tukee kuntien elinvoiman kehittämistyötä ja johtamista .

Eve

Tervetuloa mukaan elinvoiman edelläkävijäjoukkoon!

Kuntien vastuu alueensa elinvoiman edistämisestä korostuu samalla kun haasteet kasvavat. Tuoreet väestöennusteet ja kuntatalouden ennätykselliseksi ennakoitu alijäämä vuonna 2019 heittävät haasteen niin kansallisen politiikan tekijöille kuin kuntien elinvoimatyön kehittämisellekin.

Kovia ja pehmeitä elinvoimatekijöitä, veto- ja pitovoimaa pohditaan jokaisessa kunnassa. Onneksi uusia ideoita ja hyviä käytäntöjä kehitetään koko ajan kuntasektorilla – niin kuntaorganisaation sisällä kuin yhdessä kehitysyhtiöiden sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kehittämishankkeiden ja paikallisten kokeilujen kokemuksista, toimivista ratkaisuista, alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman edistämisen mahdollisuuksista oppii parhaiten osana aktiivista kehittäjäverkostoa.

EVE-verkoston tapaamisissa tuodaan esiin asiantuntijanäkemyksiä elinvoiman edistämisen eri näkökulmista, teoriaa yhdistettynä eläviin esimerkkeihin ja hyviin käytäntöihin. Tapaamiset mahdollistavat luottamuksellisen alustan myös ongelmien esiin nostamiselle sekä omien verkostojen laajentamiselle. Verkoston toimintaa tukevat teemaseminaarien osallistavat työmenetelmät sekä vuorovaikutteine digialusta. Teemaseminaarien aiheita konkretisoidaan organisaatiokohtaisissa työpajoissa. Verkoston osallistujia haastetaan lisäksi elinvoiman indikaattorien yhteiskehittämiseen sekä selvitykseen, jossa analysoidaan kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden muutostarpeita sekä omistajaohjauksen instrumentteja.

Vuoden 2020 painopisteitä ovat
• osaava työvoima
• ekosysteemit ja alueen elinvoima
• maine ja viihtyisyys
• yritysmyönteinen päätöksenteko

EVE2020-verkoston toteuttajakumppaneina ovat Kuntaliiton ja FCG:n lisäksi TEM, Suomen Yrittäjät ja SEKES.

Lisätietoja

Maria Vuorensola
Maria Vuorensola
projektipäällikkö
Johdon ja palvelujen konsultointi
maria.vuorensola a fcg.fi
+358 40 7601 288
Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
markku.pyykkola a fcg.fi
+358 50 044 2761


Printtaa esite

Eve 2020
639 KB, päivitetty 19.12.2019Osallistuminen ja ilmoittautumiset EVE-verkoston osallistumismaksu vuoden 2020 osalta 8 900 eur/kunta tai kunta + kehitysyhtiö Osallistujahintaan lisätään  arvonlisävero Mikäli osallistujina ovat kehitysyhtiö ja useampien omistajakuntien muodostama ryhmä neuvotellaan osallistumismaksu ja siihen kuuluvat osiot erikseen.

Hinta sisältää yhteiset teemaseminaarit (4 kpl, laaja osallistumismahdollisuus), kunta- tai yhtiökohtaise räätälöidyn työpajan, pilottikohteena toimiminen kuntien reaaliaikaisten elinvoimamittareiden kehittämisessä sekä verkostotyön aikana teetettävät selvitykset ja kehittämisaloitteet.


Lue Maria Vuorensolan blogi >