FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy

Verkostohankkeessa etenemme yhdessä kohti oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita palveluita. Tavoitteena on aito vuorovaikutus ja läpinäkyvyys perheiden parhaaksi.

Lastensuojelu Koko Ei Tieto


Kuntien lastensuojelu on paineen alla ja aika kuluu tulipaloja sammuttaessa. Alaa kuormittavat työntekijöiden vaihtuvuus ja puute.  Asiakkuudet, verkostot ja haasteet ovat monimuotoistunteet. Isojen asiakasmäärien ja monimutkaisten prosessien hallinta on vaikeaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn haastavana ja henkisesti kuormittavana. Hyvistä ideoista huolimatta kustannuksissa on hallittavuusongelmia

Lastensuojelun verkostohankkeessa keskustelemme,  suunnittelemmme ja jaamme hyviä käytäntöjä. Sitä kautta pääset  kohti uusia, selkeämpiä toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka ovat vietävissä käytäntöön.

Verkostohanke ei jää puheen tasolle, vaan etenee kohti aitoa, oppivaa ja käytännönläheistä lastensuojelun ekosysteemiä. Kun olet osa asiantuntijaverkostoa, saat tukea, kuulet ja opit muiden hyvistä käytännöistä. Samalla tuot omat hyvät toimintatapasi muiden tietoon.

Käytännönläheiset ratkaisumme perustuvat huolelliseen perehtymiseen, analytiikkaan, tiedon jalostamiseen ja vankkaan käytännön kokemukseen.

Verkostohankkeeseen sisältyy 2-4 konsultointipäivää asiakkaan luona. Niissä keskitytään niihin polttaviin kysymyksiin, joihin haluat hankkeen myötä vastaukset. Sen pohjalta saat myös kehittämisehdotuksen ja tuen, kun hyvin suunniteltu muutos viedään käytäntöön.

Verkostohankkeen tuloksena syntyvät ratkaisut yhdessä tavoitteiksi sovittuihin haasteisiin. Organisaatiossasi tehtävän työn vetovoima kasvaa ja työilmapiiri paranee.

Verkostohanke käynnistyy maaliskuussa.

Kysy lisää ja ilmoittaudu!

Satu Kainulainen
Satu Kainulainen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
satu.kainulainen a fcg.fi
+358 40 820 0878