FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kohti moderneja oppimisympäristöjä

Nova Schola Finlandia on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke. Haemme osallistujia vuoden kestävään Nova III -verkostoon, joka alkaa 10.–11.5.2017!

Nova Schola Finlandia -hanke on tarkoitettu kaikille perusopetuksesta kiinnostuneille, mutta erityisesti opetustoimen johdolle, rehtoreille, opetusteknologiasta ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille sekä toimitilojen suunnittelusta ja hankesuunnitelusta vastaaville tilapalveluiden edustajille. Päämääränä on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen.

Sisallot Nova Schola Iii


Innovatiivisten oppimisympäristöjen ja koulurakennusten suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät tietoa ja ymmärrystä oppimisen ekologiasta ja luovista oppimisympäristöistä. Nova Schola Finlandian teemat muodostuvat neljästä keskeisestä koulun ulottuvuudesta: oppimisesta, opetussuunnitelmasta, oppimisympäristöistä ja teknologiasta sekä koulurakennuksista. Hankkeessa luomme yhteyden näiden toisiinsa kiinteästi yhteydessä olevien oppimisen menestystekijöiden välille.  

Oppimisen tavat, opetus, välineet ja oppimisympäristöt ovat monipuolistuneet digitalisaation ja mobilisoitumisen myötä. Voimaan tullut uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluilta työtapojen, toimintakulttuurin ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä. Nova Schola III vertaisverkostossa tarkastelemme innovatiivisia ja oppilaita motivoivia oppimisympäristöjä ja verkoston tuella ratkaisemme paikallisia oppimisympäristöihin liittyviä haasteita.

Nova Schola Finlandia -hankkeen tavoitteena on parantaa oppimistuloksia opetuksen monipuolistamisen, koulun toimintatapojen ja pedagogisten ratkaisujen kehittymisen myötä. Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle. Oppimisympäristöjen ja koulutilojen kehittäminen mahdollistavat tilojen monikäyttöisyyden ja kustannussäästöjen muodostumisen.

Ensimmäiseen Nova Schola Finlandiaan osallistuivat Lahti, Laukaa, Oulu, Parkano, Raahe, Tyrnävä ja Vantaa 2015–2016.

Nova II:ssa olivat mukana Forssa, Heinola, Helsinki, Iisalmi, Kirkkonummi, Kuopio, Lapua, Pietarsaari, Tampere ja Tuusula 2016–2017.

Otattehan yhteyttä, mikäli osallistuminen kiinnostaa Teitä!

Yhteyshenkilöt

Raila Oksanen
Raila Oksanen
Johtava konsultti
Johdon ja palvelujen konsultointi
raila.oksanen a fcg.fi
+358 50 439 5619

Lue esitteestä aikaisempien osallistujien suosittelutekstit sekä tutustu hinnoittelumalliin:

06 2017 Nova Schola Finlandia Iii Esite
109 KB, päivitetty 7.3.2017

Nova Scholaan liittyvä blogimme.