FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ravinto- ja puhtauspalvelut -verkostohanke käynnistyy

Palvelujen kehittäminen jatkuu - olemme apunasi!

Hoitsu 560x400


Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haasteita väestön ikääntyessä, palvelutarpeen lisääntyessä ja rahoituksen kiristyessä. Myös kuntalaisten odotukset ovat kasvavat. Kunnat voivat järjestää palvelut itse, yhteistyössä toisten kuntien tai yritysten kanssa. Kilpailu kovenee ja mahdollisuudet ostopalveluihin lisääntyvät.

FCG:n RaPu-verkostohanke viitoittaa julkisomisteisten palvelujen kehittämistä kohti taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Palveluntuottajat kehittävät toimintaansa yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on loppuasiakasta kuunteleva ja tilaajan tarpeet täyttävä palvelu, joka säästää voimavaroja ja resursseja.

Nyt haemme kehittämisestä innostuneita osallistujaorganisaatioita mukaan hankkeeseen.

RaPu-verkostohanke tukee kilpailuetua ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä
- valjastamalla älykkäät digitaaliset työvälineet koko organisaation ja johdon käyttöön 
- kehittämällä julkisten palvelujen sopimusohjausta muuttuvan toimintaympäristöön tarpeisiin 
- kehittämällä luotettavat ja vertailukelpoiset hinta/laatu-suhteen mittarit organisaation oman kilpailuedun arviointiin.

RaPu-verkostohankkeen saat haluamasi kokoisena.

 Verkostohankkeeseen sisältyy kahdesta yhdeksään seminaaria riippuen valitsemastasi paketista. Voit valita vain yhden tai kaikki kolme. Paketit ovat:

1. MATKAOPAS TEKOÄLYYN alkaen 9/2019 
Tekoäly parantaa johdon kykyä johtaa tiedon avulla, tuottavuutta ja tekijöiden työhyvinvointia. Sisältää neljä seminaaria ja itsenäistä työskentelyä. Tuloksena on tekoälystrategia perusteltuine johtopäätöksineen kehityskohteista.

2. SOPIMUSLAATU alkaen 10/2019 
Palvelun laatu vastaa käyttäjien muuttuvia tarpeita ja sitä valvontaan sovitusti ja säännöllisesti. Sisältää kolme seminaaria ja itsenäistä työskentelyä. Tuloksena on laadun, sen muutosten ja valvonnan määrittely.

3. HINTA/LAATU KILPAILUKYKY alkaen 12/2019
Palvelun hinta on kilpailukykyinen ja laatu asetettu käyttäjän tarpeiden tasolle. Sisältää kaksi seminaaria ja itsenäistä työskentelyä.
Tuloksena vertailukelpoinen kustannus- ja laatutieto

Voit valita suppeimman 3 paketin, jolloin hinta 5 000 €/organisaatio. Kysy pakettitarjouksia laajemmista vaihtoehdoista. Tarjoushinnoissa huomioimme organisaationne koon ja tarpeet.

Rapu Verkostohanke 0219Toiminnan kehittäminen lähtee RaPu-verkostossa omista vahvuuksista ja niiden tunnistamisesta. Näin pääsemme varmimmin tuloksiin.

RaPu-verkostohankkeessa voit olla mukana palvelujen käyttäjänä, tilaajana tai niiden tuottajan edustajana. 

RaPu-verkostohankkeen saat haluamasi kokosena

RaPu-hankkeen suunniteltu kesto on 8/2019–6/2020

Kouluttajina Jaana Levo ja Mika Aaltonen

Jaana on ruokatuotannon laadun, vastuullisuuden, ruokapalvelujen johtamisen ja peruspalveluja tukevien palvelujen järjestämisen asiantuntija. Hän hallitsee erinomaisesti myös investointi- ja kustannuslaskennan sekä kilpailuttamisen.

Mika on tekoälyn asiantuntija, tulevaisuustutkija, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti. 

Jaana Levo
Jaana Levo
konsultti
jaana.levo a fcg.fi
+358 40 718 6404