FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tietojohtaminen - kuntaorganisaation keskeinen menestystekijä

Tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein? Miten palvelut järjestetään?

Vuodesta 2021 alkaen kunnat raportoivat taloustietonsa julkisen hallinnon suositusten mukaisesti Tilastokeskuksen sijaan Valtiokonttorin kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun.  Samaan aikaan kunnissa siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta taloustiedon raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Tiedolla johtamisen verkostohanke tukee kokonaisvaltaisesti talouden tasapainottamista, taloustiedon automatisointia ja palvelujen palveluluokituksen mukaista järjestämistä tuotteistusta apuna käyttäen. Kunnilla tulee olemaan suuria haasteita mm. kiristyvien rahoitusmahdollisuuksien, väestön ikääntymisen, palvelutarpeen lisääntymisen ja asiakkaiden eli kuntalaisten kasvavien odotusten suhteen. Näihin haasteisiin kunnat voivat vastata kehittämällä omaa toimintaansa palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden osalta.

Toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos päätöksenteossa on käytettävissä oikea, luotettava, riittävän laadukas ja ajantasainen tieto omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm.
• kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja
• sisäisen toiminnan ja prosessien kehittämisellä sekä
• johtamalla ja ohjaamalla toimintaa tiedon avulla.


Verkostoprojekti apuna muutosvaiheessa


FCG, Kuntaliitto ja uutena yhteistyökumppanina Kunnan Taitoa tarjoavat kunnille mahdollisuuden osallistua tietojohtamisen verkostohankkeeseen. Hanke tukee kuntia talouden pitkäjänteisess tasapainottamisessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa. Päämääränä kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille. 


Tijo Kuva


Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin askelmerkit
• muutosprosessin tukeminen ja ohjaus

Tuotteistuksen ohjaus

• tuotteiden laadinnan käynnistys
• tuotteistuksen perusta ja tarvittavat linjaukset
• kunnan tuoterekisterin muodostaminen
• kunnan tuotteiden ja JHS 200 -palveluluokkien kohdennus.

Tuotekustannuslaskennan ohjaus

• menojen ja tulojen kohdentaminen tuotteelle
• kustannusten kohdistussääntöjen laatiminen
• tuotenumeroinnin suositukset

Johdon raportointityökalujen esittely

• johdon raportointityökalut tietojohtamisen tueksi

Yhteistyöalusta verkoston vuorovaikutukseen

• kuntakohtaisten päivien ja verkostopäivien ohjelmat ja materiaalit
• vuorovaikutus- ja verkostoitumisalusta tapaamisten välillä.

Tijo-verkostohankkeen esittely

Mitä automaattisen raportoinnin uudistus tarkoittaa? Katso tallenne webinaarista 13.11.2018 ja tule mukaan TIJO-verkoston tammikuussa alkavaan seuraavaan aaltoon!

Linkki tulostettavaan TIJO-verkostohankkeen esitteeseen: 

D50 Tietojohtaminen Kunnissa Web 1218
114 KB, päivitetty 20.12.2018
Minnamaria Korhonen
Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija, kuntatalous, Suomen Kuntaliitto ry
Konsultointi
minnamaria.korhonen a kuntaliitto.fi
+358 50 513 4641

Hinnoittelu

Kuntien yksilölliset tarpeet on huomioitu verkostoprojektin pakettivaihtoehdoissa. 

Verkostopaketit 
Verkostopaketit 
TIJO 7 -minipaketti: 12.200 € 
(4 kuntapäivää)
TIJO 10 -peruspaketti I:  19.100 €
(7 kuntapäivää)
TIJO 13 -peruspaketti II: 26.000 €
(10 kuntapäivää)
TIJO 17 -superpaketti:  35.000 €
(14 kuntapäivää)
Lisäpäivät pakettiin 1100 €/ kouluttaja/päivä

Yksittäisten seminaaripäivien hinnoittelu (erikseen tilattuna)
450 € /osallistuja/päivä
850 €/osallistuja/2 päivää
1250 €/osallistuja/3 päivää

Kuntakohtaisten päivien hinnoittelu (erikseen ostettuna)
1200 €/kouluttaja/päivä

Hinnat alv 0 % + matka- ja majoituskulut sekä päivärahat.