FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tiedolla johtamisen verkostohanke tukee kuntia raportoinnin muutoksessa

Vuodesta 2021 alkaen kunnat raportoivat taloustietonsa julkisen hallinnon suositusten mukaisesti Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun.

Skateboard 800x400

Samaan aikaan kunnissa siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta taloustiedon raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Verkostoprojekti avuksi muutosvaiheessa

FCG ja Kuntaliitto ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verkostohankkeen eli Tijon. Hanke tukee kuntia automatisoituvan talousraportoinnin muutoksessa, palveluluokituksen haltuun ottamisessa ja talouden pitkäjänteisessä tasapainottamisessa. Keinoina ovat tuotteistus, ja taloustiedon automatisointi.

 Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa mm.
• ottamalla käyttöön uusia tapoja järjestää ja tuottaa ydinpalveluja
• kehittämällä omaa toimintaa ja prosesseja
• johtamalla tietoon perustuen.

Tijo3 Verkosto 2020 Kuva


Päämääränä ovat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille.


Ota yhteyttä, kerromme lisää

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Projektijohtaja
Johdon ja palvelujen konsultointi
kimmo.haapasalo a fcg.fi
+358 40 520 3020
Minnamaria Korhonen
Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija, kuntatalous, Suomen Kuntaliitto ry
Konsultointi
minnamaria.korhonen a kuntaliitto.fi
+358 50 513 4641


Toiminnan kehittäminen on mahdollista, kun  päätöksenteossa on käytettävissä luotettava ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. 

Tijo-verkostohankkeen sisältö

  • Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin ohjaus.
  • Strategisen talousjohtamisen sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistuki.
  • Omien toimintatapojen ja -mallien suunnittelun ja käyttöönoton tuki osallistujakunnissa ja niiden levittäminen muihin kuntiin.
  • Kuntakohtainen räätälöity johdon konsultointi, jolla tuetaan ao. kunnan kehittämistä ja uudistumista.Power Point -esittely Tijo-verkostohankkeesta

Esittely Tijo 2020
6.6 MB, päivitetty 15.11.2019

Tijo verkostohankkeen hinta on
8 950 € + alv. Lisäksi laskutetaan konsultin/konsulttien matkakustannukset toteutuneiden kulujen mukaisesti.