FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Vesihuolto

Putki Janneniemi Vesi

FCG on yksi Suomen asiantuntevimmista, monipuolisimmista ja suurimmista vesihuollon suunnittelu- ja asiantuntijaorganisaatioista. FCG:n vesihuollon osaaminen kattaa koko vesihuoltokentän tarpeet suunnittelu-, asiantuntija- tutkimus- ja rakennuttamispalveluiden osalta. 

Voimme vastata asiakkaan hankkeen koko elinkaaren suunnittelu- ja toteutusketjusta esiselvityksistä rakennuttamiseen, käyttöönottoon ja käyttötukeen.

FCG tarjoamassa vesihuollon suunnittelun kokonaisvaltaisessa palveluketjussa hyödynnetään tarvittaessa myös FCG:n muiden toimialojen palveluita. Tällä periaatteella asiakas saa suunnittelun vaivattomasti ja yhtenä laadukkaana kokonaisuutena.

Laitossuunnittelun erityisiä vahvuuksia ovat jätevedenpuhdistamoiden ja vesilaitoksien kokonaissuunnittelu. Veden- ja jätevedenkäsittelyn prosessiosaamisessa olemme kiistatta Suomen parhaita. Hyödynnämme prosessisuunnittelussa mallintamista. Laitossuunnittelun vahvuudeksi voidaan mainita myös kaikki suunnittelualat kattava 3D–suunnittelu ja kalliopuhdistamoiden suunnittelun erityisosaaminen.

Verkosto- ja hulevesisuunnittelun erityisiä vahvuuksia ovat vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksen suunnittelutehtävät ja hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan suunnittelu. Hyödynnämme vesijohto- ja viemäriverkostojen ja hulevesien hallinnan suunnittelutehtävissä mallintamista. Mallintamisessa käytämme kehittämäämme FCGnet-/swmm–tuoteperhettä, jonka ominaisuudet ja joustavuus ovat ylivertaisia muihin mallinnussovelluksiin verrattuna. Erityisosaamistamme on myös pumppaamoiden sekä paineenkorotus-, virtaama- ja venttiiliasemien suunnittelu pakettiratkaisuista suurimpiin paikalla rakennettaviin ratkaisuihin.

Myös vedenhankinnan osaamisemme on vahvaa. Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus pintaveteen ja pohja- ja tekopohjaveteen, maaperään ja kallioperään liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.  

FCGsmart –järjestelmät kattavat tekniikat ja järjestelmät, jotka mahdollistavat vesihuollon älykkään käytön, seurannan, kehittämisen ja raportoinnin. Asiakkaan näkökulmasta tämä toiminta auttaa myös energiatehokkuuden seurannassa, ongelmien ennakoinnissa, vedenlaadun parantamisessa sekä asiakaspalvelun parantamisessa. Järjestelmien toteutuksessa hyödynnetään mobiilitekniikkaa ja paikkatietopalveluita. 

Kauttamme saat myös FCG:n muut, monialaiseen yhdyskuntasuunnitteluun, energia- ja ympäristökonsultointiin sekä talo- ja korjausrakentamiseen liittyvät palvelut. Osaamisemme kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin hankkeet ideoinnista kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja rakennuttamiseen. 

Yhteyshenkilöt

Jouni Hyypiä
Jouni Hyypiä
Toimialajohtaja
Verkosto- ja hulevesisuunnittelu
jouni.hyypia a fcg.fi
+358 44 298 1865
Kalle Kiisto
Kalle Kiisto
Projektijohtaja
Laitossuunnittelu
kalle.kiisto a fcg.fi
+358 50 366 3548

Esite

Vesihuolto
652 KB, päivitetty 2.6.2016