FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Automaatiosuunnittelu

C00 Automaatio


Hyvällä automaatiosuunnittelulla luodaan edellytykset prosessien, laitosten ja verkostojen tarkoituksen mukaiselle käytölle. Tärkeintä on kokonaisnäkemys sopivasta automaatiotasosta ja organisaatiolle soveltuvasta käyttötekniikasta. 

FCG:n automaatiosuunnittelu kattaa laajasti kaikki vesi- ja jätehuollon sekä ympäristönsuojelun prosessit. 


Prosessiautomaatio ja -instrumentointi

Prosessiautomaatiosuunnittelumme liittyy kiinteästi vahvaan prosessi- ja laitososaamiseemme. Suunnittelemme toteutuksen hyödyntäen nykyaikaisia tekniikoita.

Laitosautomaatioon liittyen suunnittelemme

 • Instrumentoinnin 
 • Kenttäväylän 
 • Toimintaselostuksen 
 • Käyttöliittymät 
 • Raportoinnin 
 • Kunnossapidon tietojärjestelmän 
 • Tietojärjestelmien integroinnin 
 • Tietoturvallisen tietoverkon
 • Esittelykaaviot ja esitystekniikan

Verkostojen kaukovalvonta sekä ohjaus- ja optimointijärjestelmät

Suunnittelemme käyttöä tehostavia kaukovalvontajärjestelmiä vesihuoltoa ja erilaisia mittausjärjestelmiä varten. Olemme kehittäneet omia optimointisovelluksia vedenjakelun ohjausta ja vuotojen valvontaa varten. 

Kaukovalvontaan ja -käyttöön liittyen suunnittelemme

 • Kohde- ja laitetietokannat
 • Kohdetietojen hallinnan web-Karttakäyttöliittymän 
 • Tiedonsiirtoratkaisun 
 • Etäkäytön tietoturvan 
 • Kulutuksen seurannan 
 • Pumppauksen optimointiohjelman 
 • Verkostoautomaation simulaattorin 
 • Automaatio- ja verkostomallin

Ajotapa- ja toimintasuunnittelu

Ajotapa- ja toimintasuunnittelu kuuluu osana automaation hankintasuunnitteluamme. Toimintaselostuksia voidaan tehdä myös kohteissa, joissa FCG ei tee varsinaista automaatiosuunnittelua. 

Toimintasuunnitteluun voi liittyä läheisesti myös 

 • Ohjausohjelmat 
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Mallinäytöt 
 • Trendiseuranta 
 • Raportointi 
 • Tietokantapohjaiset ”älykkäät” PI-kaaviot 
 • Käytön ja kunnossapidon tietojärjestelmien integrointi
 • Automaatiokoulutus

Käytön ja kunnossapidon tietojärjestelmät

Toimimme suunnittelijana, konsulttina ja omien tietojärjestelmien toimittajana. Tarjoamme omia ohjelmatuotteita vesilaitosten tiedonkeruuseen, raportointiin ja vesihuoltoverkostojen mallinnukseen suoraan loppukäyttäjälle tai urakoitsijoille. 

Yhteyshenkilö

Jarmo Antikainen
Jarmo Antikainen
Suunnittelupäällikkö
Laitossuunnittelu
jarmo.antikainen a fcg.fi
+358 40 594 2264


Esite

FCGsmart
396 KB, päivitetty 21.5.2015